Aurora 17 – nu avslutad

Under Aurora 17 har stridskrafterna och Hemvärnets förmågor tränats mot det gemensamma målet att försvara Sverige. Försvarsmakten har dessutom övat tillsammans med internationella partners och med andra myndigheter. Även om övningen har varit utmanande och komplex har den givit mycket goda resultat. Aurora 17 är nu avslutad och sammanfattas här i film och bilder.

Aurora 17 i bilder

Under Aurora 17 genomfördes övning i Värdlandsstöd (host nation support). Denna övnings syfte var att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. Den franska sjukvårdsstyrkan som var med visade upp sin ambulans och deras metoder för att lyfta in en patient i ambulansen. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Statsminister, Stefan Löfven och försvarsminister, Peter Hultqvist besökte de soldater vid Amfibieregementet som kallats in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. Statsministern och statsrådet fick möjlighet att se repetitionsutbildningen av soldaterna på nära håll. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten
Under flera dagar i samband med Försvarsmaktsövning Aurora 17 gavs det svenska luftvärnet unika möjligheter att öva mot ett mycket kvalificerat hot – amerikanske attackhelikoptrar av typen AH-64 Apache. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Kokgrupp från Hemvärnet serverade överbefälhavaren en bit mat under hans besök i Oskarshamn. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Det är inte säkert att förband och materiel finns just där Försvarsmakten behöver det. Därför var det viktigt att öva förmågan till förflyttning under Aurora 17. Operativa transporter var en prioriterad del i övningen. Här anländer ett stridsvagnskompani från Boden till Uppsala. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Viktig övning i civil och militär samverkan. På Gotland har totalförsvarsmomentet "stridens konsekvenser" ägt rum. Det var en fiktiv händelse där Sverige hade blivit attackerat av främmande makt som fällt flygbomber över ön. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Under Aurora 17 fick 2:abrigaden order om att försvara området utanför Kungsängen mot en luftlandsättning. Här syns 42:a pansarbataljonen från Skaraborgs regemente i Skövde under genomförandet. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
2: amfibiebataljon genomförde en gemensam uppställning på Korsö. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Nyfikna lokalbor i Åsby hälsade på en sjukvårdsgrupp. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Överlämningsplats av förnödenheter utmed en riksväg i mälardalen. En soldat agerade trafikvarnare för att varna civila trafikanter medan ammunition lastades över från logistikbataljonens lastbilar till trosskompaniet. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
2:a brigaden under transport över E18 ut till Södertälje. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Såväl soldater som sjömän fanns på plats för att möta allmänheten under Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Foto: Försvarsmakten
Runt 80 000 personer samlades på Gärdet under Försvarsdagen. Dagen innan anordnades också en Försvarsdag i Visby på Gotland. Foto: Försvarsmakten
Tillsammans med amerikanska förband genomfördes en av de största helikopterluftlandsättningarna som gjorts i Sverige någonsin. Foto: Marcus Åhlen/Försvarsmakten
Tisdagen den 26 september avslutades kustförsvarsoperationen i Aurora 17. Den svenska brigaden lade in en högre växel för att sätta stopp för fiendens framfart. Stridsvagn 122 ur 191:a mekaniserade bataljonen under anfall. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten