Kronprinsessans inblick

Under senvåren och sommaren har kronprinsessan Victoria vid ett flertal tillfällen besökt Försvarsmakten. Syftet har varit att få en bättre inblick och förståelse för myndighetens verksamhet.

Kronprinsessan besöker Livgardet Foto: Försvarsmakten
Kronprinsessan besöker Livgardet Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Kronprinsessan besöker Livgardet Foto: Försvarsmakten

Vid besöken har kronprinsessan fått träffa representanter för olika delar av myndigheten, huvudsakligen på Högkvarteret. Hon har bland annat fått chans att fördjupa sig inom allt ifrån Försvarsmaktens strategiska inriktning och arbetet med försvarsplanering via Must, Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, till att få inblick i insatsverksamhet och cybersäkerhet.

Kronprinsessan har även besökt Livgardet i Kungsängen. Där fick Victoria bland mycket annat träffa 11:e Militärpolisbataljonen som med sin personskyddsdel visade hur de arbetar för att skydda nyckelpersoner i Försvarsmakten.

Kronprinsessan tyckte att besöken var mycket intressanta men att det var synd att de var så korta. Hon ser fram emot att göra mer omfattande besök framöver för att verkligen hinna lära sig Försvarsmaktens verksamhet.