ÖB:s fältövning i strategiskt område

Varje år bjuder överbefälhavare Micael Bydén in chefer från ett stort antal samarbetsmyndigheter till en chefsfältövning. Årets övning har det väpnade angreppet som tema och platsen är militärstrategiskt viktig; norra Sverige, en del av Nordkalotten och Arktis. Ett 60-tal personer från Försvarsmakten och närmare 20 av Försvarsmaktens samarbetsmyndigheter har deltagit.

Överbefälhavare Micael Bydén fick tillfälle att prata med soldater från Norrbottens regemente och Artilleriregementet under fältövningen. ”Jag blir stolt när jag får träffa soldater och personal från förbanden. Generellt sett idag har vi en fantastisk inställning och attityd och en vilja att göra det bästa med det vi har.”
Överbefälhavare Micael Bydén fick tillfälle att prata med soldater från Norrbottens regemente och Artilleriregementet under fältövningen. ”Jag blir stolt när jag får träffa soldater och personal från förbanden. Generellt sett idag har vi en fantastisk inställning och attityd och en vilja att göra det bästa med det vi har.”
Överbefälhavare Micael Bydén fick tillfälle att prata med soldater från Norrbottens regemente och Artilleriregementet under fältövningen. ”Jag blir stolt när jag får träffa soldater och personal från förbanden. Generellt sett idag har vi en fantastisk inställning och attityd och en vilja att göra det bästa med det vi har.” Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Prins Carl-Philip, här i samtal med soldater ur I 19, har deltagit under hela övningen. ”Det har varit intressanta, intensiva och givande dagar.”
Prins Carl-Philip, här i samtal med soldater ur I 19, har deltagit under hela övningen. ”Det har varit intressanta, intensiva och givande dagar.” Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under chefsfältövningen resonerade deltagarna kring olika scenarion i mindre grupper.
Under chefsfältövningen resonerade deltagarna kring olika scenarion i mindre grupper. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under chefsfältövningen resonerade deltagarna kring olika scenarion i mindre grupper.
Under chefsfältövningen resonerade deltagarna kring olika scenarion i mindre grupper. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under chefsfältövningen resonerade deltagarna kring olika scenarion i mindre grupper.
Under chefsfältövningen resonerade deltagarna kring olika scenarion i mindre grupper. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Norrbottens regemente och Artilleriregementet genomförde en stridsförevisning på Bodens södra skjutfält.
Norrbottens regemente och Artilleriregementet genomförde en stridsförevisning på Bodens södra skjutfält. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Prins Carl-Philip, här i samtal med soldater ur A 9, har deltagit under hela övningen. ”Det har varit intressanta, intensiva och givande dagar.”
Prins Carl-Philip, här i samtal med soldater ur A 9, har deltagit under hela övningen. ”Det har varit intressanta, intensiva och givande dagar.” Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
”Den här typen av övningar med samhällets olika aktörer är viktigt för att vi ska lära känna varandra, men också för att få perspektivförståelse för de olika rollerna vi kommer att ha i ett totalförsvar.”, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
”Den här typen av övningar med samhällets olika aktörer är viktigt för att vi ska lära känna varandra, men också för att få perspektivförståelse för de olika rollerna vi kommer att ha i ett totalförsvar”, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén samlade ett sextiotal deltagare från olika samarbetsmyndigheter och Försvarsmaktens ledning för en chefsfältövning i norra Sverige i mitten av maj.
Överbefälhavare Micael Bydén samlade ett sextiotal deltagare från olika samarbetsmyndigheter och Försvarsmaktens ledning för en chefsfältövning i norra Sverige i mitten av maj. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Therese Mattsson är generaldirektör för Tullverket. Hon är nöjd med innehållet under chefsfältövningen.
”Det här är oerhört värdefullt nu när vi bygger upp det civila försvaret igen. Det är viktigt att alla vi myndighetsföreträdare vet hur hotbilden ser ut och vilka utmaningar Försvarsmakten har, så att vi på bästa sätt kan stödja Försvarsmakten och även civilsamhället. Det är även viktigt för Tullverkets egen verksamhet att vi får kunskap om hur Försvarsmakten kommer att agera i olika lägen.”
Therese Mattsson är generaldirektör för Tullverket. Hon är nöjd med innehållet under chefsfältövningen. ”Det här är oerhört värdefullt nu när vi bygger upp det civila försvaret igen. Det är viktigt att alla vi myndighetsföreträdare vet hur hotbilden ser ut och vilka utmaningar Försvarsmakten har, så att vi på bästa sätt kan stödja Försvarsmakten och även civilsamhället. Det är även viktigt för Tullverkets egen verksamhet att vi får kunskap om hur Försvarsmakten kommer att agera i olika lägen.” Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Generalmajor Petri Hulkko, blivande arméchef i Finland, deltar i övningen för andra gången. ”Vi är tacksamma för att vi blir inbjudna och får ta del av hur man tänker på svensk militärstrategisk nivå, och jag konstaterar att våra länder har stora likheter.”
Generalmajor Petri Hulkko, blivande arméchef i Finland, deltar i övningen för andra gången. ”Vi är tacksamma för att vi blir inbjudna och får ta del av hur man tänker på svensk militärstrategisk nivå, och jag konstaterar att våra länder har stora likheter.” Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
”Alla myndigheter har en viktig roll när vi bygger upp totalförsvaret igen. Nu stödjer ju ofta Försvarsmakten polisen och SÄPO i besvärliga situationer, men om det värsta skulle hända så skulle ju vi stödja Försvarsmakten, så det är viktigt att vi pratar om det här och förbereder oss inför det.”, säger Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen.
”Alla myndigheter har en viktig roll när vi bygger upp totalförsvaret igen. Nu stödjer ju ofta Försvarsmakten polisen och SÄPO i besvärliga situationer, men om det värsta skulle hända så skulle ju vi stödja Försvarsmakten, så det är viktigt att vi pratar om det här och förbereder oss inför det”, säger Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall säger att fältövningen ger en bra möjlighet till både formella och informella samtal. Här pratar han med soldater efter förevisningen.
Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall säger att fältövningen ger en bra möjlighet till både formella och informella samtal. Här pratar han med soldater efter förevisningen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
170518 Flottiljchefen vid F 21, överste Carl-Johan Edström, gav deltagarna i ÖB Chefsfältövning en historisk återblick om hur det nordiska samarbetet har utvecklats här uppe i norr. Enskilt, och tillsammans med andra, utvecklar vi våra förmågor för ett starkare nationellt försvar.
Fältövningen avslutades på Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå. Här ger flottiljchefen vid F 21, överste Carl-Johan Edström, deltagarna en historisk återblick om hur det nordiska samarbetet har utvecklats här uppe i norr. Enskilt, och tillsammans med andra, utvecklar vi våra förmågor för ett starkare nationellt försvar. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Det handlar om att gå igenom rådande läge och via scenarion titta på möjliga utfall och hur vi ska applicera ett nytt totalförsvar. Fokus för årets fältövning är det väpnade angreppet, kriget. Det är den yttersta och den svåraste av uppgifter för Försvarsmakten där vi har beroendeförhållanden till de andra som är med. Vi reder ut hur det här kan se ut i fred, kris, höjd beredskap och mobilisering. Vi analyserar och samverkar för att hitta vägar fram. Egentligen handlar det om att vi skapar oss en gemensam lägesuppfattning om utmaningar och möjligheter och hur det här hänger ihop, säger ÖB Micael Bydén.

Olika roller

Förutom myndighetsrepresentanter har även Prins Carl-Philip deltagit:
– Det har varit intressanta, intensiva och givande dagar. Diskussionerna visar på vikten av samarbete och samordning mellan myndigheter för att kunna möta de utmaningar och hot som kan uppstå vid ett försämrat omvärldsläge. Betydelsen av personkännedom och kunskap om varandras ansvarsområden är andra viktiga faktorer.

Han får medhåll av Nils Svartz som är tillförordnad generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):
– Det handlar om perspektivförståelse för de olika rollerna vi alla, från våra respektive myndigheter, kommer att ha i ett totalförsvar. Samarbetet med Försvarsmakten har ju ökat de senaste fem åren och nu har vi ett nytt regeringsuppdrag att tillsammans med Försvarsmakten fortsätta utveckla totalförsvarsplaneringen. Det här är ett bra tillfälle att påbörja det arbetet.

Tillsammans

Sverige bygger säkerhet också tillsammans med andra och där är det svensk-finska samarbetet en viktig byggkloss. Generalmajor Petri Hulkko, blivande arméchef i Finland, deltar i övningen för andra gången.
– Vi är tacksamma för att vi blir inbjudna och får ta del av hur man tänker på svensk militärstrategisk nivå, och jag konstaterar att våra länder har stora likheter. Jag ser i princip inga skillnader, vi har lika kultur och bakgrund och det här visar att det svensk-finska samarbetet går framåt på ett väldigt bra sätt, på alla nivåer inom våra försvarsmakter.

Arktis får allt större betydelse

Det är ingen slump att övningen tar plats i norra Sverige i år. Nordkalotten och Arktis får allt större militärstrategisk betydelse och flera nationer har starka intressen i området. Nordostpassagen ger området en större kommersiell potential och det finns ett ökat intresse för militärövningar i den arktiska miljön. Genom att förlägga fältövningen i norra Sverige kan regionala representanter bidra i diskussionen om de specifika förutsättningarna som gäller här.

Överste Mikael Frisell är chef för den norra militärregionen och ansvarig för totalförsvarsplaneringen i området.
– Det är mycket bra att ÖB förlägger sin fältövning här. Vi har bra samverkan med de civila aktörerna och har kommit en bra bit på väg med planeringen av totalförsvaret på regional nivå. Det är värdefullt att vi för de här diskussionerna med hänsyn till den utveckling vi ser i närområdet.

"Fantastisk inställning"

Under fältövningens andra dag fick deltagarna ta del av en stridsförevisning på skjutfältet utanför Boden. Efteråt fick deltagarna titta närmare på fordonen och träffa soldaterna från Bodenförbanden. Överbefälhavaren var mycket nöjd med vad han fick se.
– Vi har sett en fantastisk förevisning. Det ger mina samarbetspartners på de andra myndigheterna en fin bild av vad vi klarar av. Det ger intryck. Jag blir också stolt när jag får träffa soldater och personal från förbanden. Generellt sett idag har vi en fantastisk inställning och attityd och en vilja att göra det bästa med det vi har.

Fältövningen avslutades på Norrbottens flygflottilj i Luleå och nu har deltagarna återvänt hem, förhoppningsvis med nya insikter och ett starkare nätverk i bagaget. Överbefälhavaren betonar vikten av goda relationer.
– En viktig del av fältövningen är att vi lär känna varandra. De svåra besluten måste vi fatta tillsammans med andra och känner vi varandra och har tillit och förtroende för varandra så blir det mindre svårt.

General Micael Bydén ny överbefälhavare för Försvarsmakten från 1 oktober 2015.

Överbefälhavaren

Överbefälhavare general Micael Bydén.

Läs mer om ÖB