Rekryter lär sig krigets krav

Nu har rekryterna som genomför grundutbildningen vid Karlsborg kompani, vid Trängregementet, tagit första steget att förvandlas till ett logistikkompani. Det är tre grundutbildningsplutoner och en kompaniledning på sammanlagt runt 100 personer som tagit steget genom att öva i fält.

Soldater maskerar fordon i skogen.
Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

— Vi övade att förlägga oss i skogen, att ta kompaniet från en plats till en annan, slå upp våra tält, maskera vår utrustning och skydda platsen, säger kapten Olof Milde som är ställföreträdande chef för kompaniet.

Rekryterna har varit inne sedan i somras och kompaniövningen var den första delen i övningstrappan. Målet med övningen var att lära rekryterna att genomföra fordonsmarsch, gruppera och försvara gruppering.

— Vi har helt enkelt övat de rutiner som ska gälla om det är en krigssituation, säger Olof Milde.

 För rekryten är de flesta av momenten bekanta, men det blir mer komplext när man lägger på till exempel terrängen, vädret och sidoordnade plutoner.

 — Det uppstår massa småfriktioner bara man lämnar kasernen. Vi kör fast, det är blött, det är kallt eller så är det för varmt. Det är mörkt. Många faktorer spelar in som kan påverka genomförandet, säger Olof Milde.

Tätt samarbete

När bataljonen har löst sin uppgift har de bidragit till att personal- och kompetensförsörja Trängregementets krigsförband med såväl rekryter som officerare. Men även för befälslaget var fältorganisationen ny och där gällde det att sätta rutiner.

— Det är en ny konstellation men ju mer vi övar desto snabbare går det att anpassa sig. Som logistiker måste vi vara världsmästare på att uppträda i sammansatta förband. Men det gick ganska bra. Ju oftare vi övar på de här sakerna desto bättre blir vi. Därför är det så viktigt, säger Olof Milde.

Nästa steg i utbildningen är öva i sina funktioner.

— Då testar vi vår uppbyggda förmåga vi fått under året i kompaniövningarna. Det vill säga att vi testar vad de lärt sig i de befattningar de valt, avslutar Olof Milde.