Registrering av Försvarsmaktens hundar

Hundar registreras i Svenska kennelklubben

Försvarsmakten (FM) har tillsammans med Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Brukshundklubben (SBK) nått en överenskommelse om vilka förutsättningar som gäller för registrering av hundar i SKK.

Överenskommelsen mellan Försvarsmakten och Svenska Kennelklubben träder i kraft den 1 maj 2017. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

På grund av att FM är en egen myndighet och således inte medlem i SKK kommer FM att medges ett antal undantag från de regler som gäller för SKK:s medlemmar.

Överenskommelsen innebär i korthet att alla i dag oregistrerade FM-hundar kommer att stambokföras retroaktivt. FM kommer även att låta MH-beskriva (mentalbeskrivning hund) nya avelsdjur. Som en konsekvens av överenskommelsen kommer FM-hundar att kunna användas av uppfödare utanför FM. Överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 maj 2017.