Händelsen i Stockholm – Försvarsmakten följer utvecklingen

Försvarsmakten följer noga utvecklingen kring händelsen på fredagseftermiddagen på Drottninggatan i Stockholm.
Den här typen av händelser är i första hand en polisiär fråga men Försvarsmakten är beredd att lämna stöd till polisen inom ramen för gällande lagstiftning. Högkvarteret har förhöjd stabsberedskap för att kunna följa läget och bereda eventuella stödförfrågningar.