Tankat, laddat och klart för strid

Nu börjar övningen Vintersol ta fart på allvar, under de senaste dagarna har förbanden transporterats upp till övningsområdet utanför Jokkmokk.
– Nu har vi alla på plats och förberedelserna inför anfallet ner mot Boden är i full gång, idag har alla fått ammunition, drivmedel och annat för att stridsvärdet ska vara på topp när det drar igång på allvar, säger major Ben Påhlsson, biträdande övningsledare.

Laddat och klart för strid, här får brigadspaningskompaniet fylla upp sina fordon med drivmedel. De utgör fiendestyrka tillsammans med en pansarskyttepluton ur Wilska kompani från Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Brigadchefen, överstelöjtnant Tomas Nybom, under ordergivningen inför anfallet söderut. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
I tre dagar har Ronald Berg och kollegan Jan Önneryd från Försvarsmaktens logistik byggt upp en tankstation på Jokkmokkbasen som förser övningens fordon med drivmedel. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ronald Berg, drivmedelsman från Försvarsmaktens logistik i Luleå berättar om tanksystemet för Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall, som besökte övning Vintersol under fredagen, och regementschefen för Norrbottens regemente, överste Mikael Frisell. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Albin Dahlqvist från Stockholm, gjorde värnplikten som sjukvårdare på jägarbataljonen i Arvidsjaur 2006-2007. Albin läser till narkosläkare i det civila livet så hans krigsplacering på trosskompaniets sjukvårdspluton passar riktigt bra. ”Jag blev först lite förvånad när inkallelseordern kom men det känns bra att få komma in i det militära igen”. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Albin Dahlqvist, desinficerar utrustning på förbandsplatsen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Kapten Ola Carlsson, chef för brigadspaningskompaniet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ett av brigadspaningskompaniets stridsfordon fylls upp med drivmedel. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Adam Olofsson, signalist på brigadspaningsplutonens eldledningsgrupp. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, finns på plats i övningsterrängen under Vintersol 2017. STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband från kompani och upp till bataljons storlek. Enheterna övar på vanligt sätt och STA kan följa dem direkt på datorskärmar, systemet samlar under övningen in data avseende positioner, träffresultat och verkan genom sensorer i västar, på fordon och i byggnader. Det insamlade underlaget sammanställs och presenteras för det övade förbandet vid utvärderingar. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Övning Vintersol 2017... Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Fredagen inleddes med att en chefsomgång ur Tredje brigadstaben med brigadchefen, överstelöjtnant Tomas Nybom, i spetsen, genomförde ordergivning inför anfallet söderut. Brigadchefen och hans chefsomgång visade sin anfallsplan. Därefter fick respektive förbandschef redovisa hur man tänkt lösa sina respektive uppgifter. Ordergivningen avslutades med att förbandscheferna fick möjlighet att diskutera och samverka.

"Fienden" i startgroparna

Under Vintersol består "fienden" av två plutoner, cirka 60 soldater och officerare, dels från brigadspaningskompaniet på I 19 samt en pansarskyttepluton ur Wilska kompani från Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde. Efter förra veckans intensiva skjutningar i Tåme transporterades brigadspaningskompaniet under måndagen upp till Haradsområdet för att bedriva fortsatt spaningsutbildning. När förbandsskedet startar under lördagen är uppgiften att fördröja 191:a mekaniserade bataljonens och 91:a artilleribataljonens anfall söderut.
– Under veckan har det gått bra och varit full fart. Vi har varit ute sen i måndags och genomfört spaningstjänst och även hunnit med ett överlevnadsdygn. Nu ska vi tanka våra fordon och sedan sammanstråla med gänget från P 4, säger kapten Ola Carlsson, kompanichef.

– Det har gått riktigt bra. Det har inte varit speciellt jobbigt, men det blir säkert tuffare. Vi på fiendesidan är ju ändå bara drygt 60 stycken och möter mer än tio gånger så många. Det kommer bli kärvt med mycket jobb och lite sömn. Men det blir kul, säger Adam Olofsson, signalist på brigadspaningsplutonens eldledningsgrupp.

Kompanichefen Ola Carlsson är dock positiv trots det numerära underläget:
– Under bataljonsövningen i februari höll vi emot riktigt bra, och då var vi bara en pluton. Nu är vi två plutoner så det kommer nog gå bra.

Nationella stödenheten stöttar

Ronald Berg jobbar som drivmedelsman på F 21 och förser dagligen både helikoptrar och stridsflygplan med bränsle. I tre dagar har han och kollegan Jan Önneryd varit på Jokkmokksbasen där de byggt upp en tankstation som ska förse övningens fordon med drivmedel.
– Vi har sex tankplatser här och under de här dagarna har vi fyllt upp allt från personbilar till stridsvagnar. Systemet har en väldig kapacitet och som mest har jag varit med om att tanka 13 tungdragare på samma gång, och med samma tryck för alla som tankar, säger Ronald Berg.

Under övning Vintersol är de underställda Försvarsmaktens logistiks servicecenter i Boden där Ola Hansson är chef. Och han känner sig trygg.
– De är fullblodsproffs som verkligen vet vad de håller på med. Det här är inga konstigheter för dem.

Förutom drivmedel stöttar Försvarsmaktens logistik med tvättbyte, ammunition och reservdelar.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.