Marinen i Aurora

Om ungefär sex månader inleds försvarsmaktsövningen Aurora, den första och största i sitt slag på mer än 20 år. Fler än 19 000 män och kvinnor från samtliga stridskrafter deltar i övningen tillsammans med ett flertal myndigheter och andra inbjudna nationer. För marinens del blir september månad extra intensiv, då den stora marinövningen Northern Coasts delvis överlappar Aurora.

Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter.
Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter.
Amfibieförband verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ubåten Gotland ses här under en tidigare övning.
Ubåten Gotland ses här under en tidigare övning. Foto: Thomas melin/Försvarsmakten
Korvetter av Visbyklass utgör kärnan av ytstridsfartygen.
Korvetter av Visbyklass utgör kärnan av ytstridsfartygen. Foto: Vibeke Aronsson

Marinens övningsupplägg i Aurora är inte på något sätt unikt, jämfört med andra större övningar, utan tvärtom något som man övar till vardags. Det unika är att det den här gången görs tillsammans med andra stridskrafter, och andra nationer, i stor skala. Marinen har visserligen under flera år övat, exempelvis gemensam sjömålsrobotstrid, tillsammans med flygstridskrafterna och kommit mycket långt. Samverkan med markstridskrafterna är däremot inte lika välövad och kommer därför bli extra betydelsefull.

Röjdykare används oftast för att söka efter minor där det är för trångt eller grunt för minröjningsfartyg. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Inledningen av Aurora tar sin utgångspunkt i marinens vardag

Året om och dygnet runt, även i fredstid, bedriver marinen sjöövervakning runt vår kust. Med fasta radarsystem, ytfartyg, ubåtar samt flyg från flygvapnet och kustbevakningen övervakas det svenska sjöterritoriet. En viktig uppgift där den bild man skapar sig av omvärlden ligger till grund för eventuella beredskapshöjningar. I Aurora kommer just en sådan sjöövervakningsoperation i en orolig omvärld övergå i nästa steg, en kustförsvarsoperation. I scenariot står Sverige inför ett angrepp från havet. En motståndare försöker ta sig till kusten och sätta iland fientlig trupp. De svenska sjöstridskrafterna i form av ubåtar och ytstridsfartyg tillsammans med flygvapnet blir de första som möter angriparna. Närmare kusten jobbar minröjningsfartygen med att hålla viktiga farleder, hamnar och basområden öppna. Marinbasens logistikenheter kommer under övningen att ha en nyckelroll i att förse stridsfartygen med reservdelar, ny ammunition och andra vapen. Som alltid är Gotland strategiskt viktigt och sjöstridskrafterna ska också öva skydd av förstärkningsstyrkan till ön.

Amfibieförbandet kommer att fokusera på sin huvuduppgift, det vill säga att kontrollera kustområden och att fungera som länken mellan sjö- och arméstridskrafterna. Till sin hjälp har förbandet stridsbåtar, trossfärjor och svävare för att snabbt kunna förflytta sig och sin utrustning.

Sex månader kvar och många förberedelser återstår för de marina förbanden. Dessförinnan genomförs dock flera nationella och internationella övningar som, tillsammans med den ständigt pågående sjöövervakningen av det svenska territoriet, kommer att förbereda marinen på Aurora