Försvarsmakten och Svenska Kennelklubben i nya samtal

har återupptagit samtalen rörande registrering av Försvarsmaktens hundar

Under februari har chefen för flygvapnet och chefen för Försvarsmaktens hundtjänstenhet träffat representanter för Svenska Kennelklubben och Svenska brukshundklubben för att finna en lösning där Försvarsmakten åter registrerar sina hundar i Svenska Kennelklubbens stambok.

Sökning med hund och minsökare under en övning i Småland. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Bakgrunden är att parterna tidigare inte nådde en överenskommelse runt formerna för hur Försvarsmakten skulle uppfylla Svenska Kennelklubbens krav för registrering av hundar för rasen tysk schäferhund. De tidigare förhandlingarna avbröts i maj 2013. Sedan dess har inte Försvarsmakten registrerat sina uppfödda hundar hos Svenska Kennelklubben. Konsekvensen av detta är att denna del av tysk schäferhundsavel inte är tillgänglig för andra uppfödare samt att de hundar som överlåtits till privatpersoner uppfödda av Försvarsmakten inte har möjlighet att delta i Svenska Kennelklubbens olika verksamheter.

Ambitionen med de återupptagna samtalen är att skyndsamt finna lösningar på de behov och krav som finns från alla tre berörda parter. Målsättningen är att Försvarsmakten från den 1 maj 2017 åter ska registrera sina hundar hos Svenska Kennelklubben. Under samtalen har Svenska Kennelklubben meddelat att den är beredd att genom en generell dispens efterregistrera hundar födda under juni 2013 till dess att avtalet träder i kraft i Svenska Kennelklubbens stambok för att säkerställa att det finns en komplett stambok för Försvarsmaktens uppfödda hundar hos Svenska Kennelklubben.