Transportsoldat med ökad kompetens

Underhålltransportpluton hade ett bra år förra året. Under större delen av hösten var plutonen på Karstorp kompani fullt upptagna med att genomföra transporter. Dessutom fick de möjlighet att ta CE-körkort, en ny utbildning som gjort att de kan genomföra transporter som inte varit möjligt tidigare.

I Försvarsmakten åker man minst två i ett fordon, en förare och en andreförare. Oskar Sunesson föredrar att köra. - Det ger en känsla av kontroll, säger han. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

- I och med att kompetensen och förmågan höjts kan vi lösa fler och helt andra typer av uppgifter än tidigare, säger Oskar Sunesson.

Oskar Sunesson är transportsoldat på Trängregementet och har varit med och kört de flesta transporterna i höst. Det har handlat om att köra fordon till olika förband, bland annat bandvagnar till hemvärnet, granatkastarpjäser till P4, Skaraborgs regemente, och terrängbilar till grundutbildningen som genomförts på andra logistikbataljonen på regementet.

- Svårigheten att framföra ett fordon med större släp ställer högre krav på mig som förare. Att lösa de här skarpa uppgifterna är ett stort ansvar. Det ställer krav på gruppen och det personliga ansvaret att alla drar sitt strå till stacken, säger Oskar.

Samarbete är nyckeln

När en uppgift om att utföra en transport kommer in till plutonen är det upp till gruppen att lösa uppgiften. Ett arbete som handlar om alltifrån att planera saker som vilka fordon de ska använda, vilken färdväg de ska ta för att nå slutmålet, hur transporten ska se ut, och samverkan med de andra förbanden när de väl kommit till platsen.

- Det är mycket arbete med att förbereda fordon med rätt utrustning, se till att de är i bra skick, göra noggranna kontroller inna och inte minst se till så att alla vet uppgiften, säger Oskar.

Beroende på hur stor enhet de ska flytta kan antalet personer som är med variera. Det kan vara alltifrån två personer till hela plutonen som genomför transporten.

- Det tar länge tid när man är fler, det är fler saker som kan gå fel och fler som kan köra fel. Men samtidigt är det säkrare, det är alltid någon som kan hjälpa till. Om det strular för ett ekipage så finns det alltid någon annan som kan hjälpa till. Åker man bara två ställer det högre krav på den enskilde att lösa sin uppgift, säger Oskar.

Varje lastbil har två personer, en förare och en andreförare. Föraren kan koncentrera sig på att framföra fordonet på ett säkert sätt, medan andreföraren håller koll på marschvägen och söker samband med de enheter som transporten ska till. På plutonen jobbar de för att det är samma personer som kör tillsammans.

- Det känns tryggt att man har samma person bredvid sig. Man lär känna varandra vad den andra personen kan och vill göra och tvärtom. Man blir ett bra lag. Det är också en trygghet att man alltid har någon bredvid sig som man kan prata med, och så är det väldigt roligt. En kollega var lastbilschaufför tidigare men han tryckte det var så tråkigt för då körde man själv hela tiden, det gör vi aldrig i Försvarsmakten, säger Oskar Sunesson.

Just nu söker Trängregementet transportsoldater. Gå in på jobb.forsvarsmakten.se för mer information.