Must summerar 2016 års verksamhet

Vår omvärld har knappast blivit säkrare under 2016. Läget i vårt närområde, hotet från terrorismen och konflikterna i Syrien och Irak är bara några exempel på skeenden som engagerat Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det framgår av den årsöversikt som nu publicerats.

Must årsöversikt 2016
Must årsöversikt 2016
Must årsöversikt 2017 Foto: Försvarsmakten

– Mycket intresse har riktats mot påverkansoperationer och mot hot och risker i cybermiljön. Tillsammans med många inom Försvarsmakten och med FRA och Säkerhetspolisen har vi bidragit till kunskapen om vad som sker i vår omvärld och till skyddet mot de hot som berör oss, skriver Gunnar Karlson, chef på Must, i förordet.

Ett bra säkerhetsskydd är en förutsättning för att Försvarsmakten och andra ska kunna lösa sina uppgifter. Främmande makters underrättelsetjänster vill komma över vår skyddsvärda information. Must bidrar aktivt till att förstå underrättelsehotet, identifiera skyddsvärden och till att rätt skyddsåtgärder vidtas.

I årsöversikten förmedlas några nedslag av allt det som Must gjort under det gångna året och ges en bild av verksamheten.