Högtflygande planer inför Aurora 17

Samtliga flygflottiljer är i full gång med att planera för sitt deltagande i höstens försvarsmaktsövning Aurora 17.

AURORA17_Flyg
AURORA17_Flyg
Svenska och finska stridsflygplan på en svensk flygbas Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
AURORA17_Flyg
Klargöring av en JAS 39 Gripen på en svensk flygbas Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
AURORA17_Flyg
Svenske flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson och finske flygvapenchefen generalmajor Kim Jäämeri tillsammans med överste Anders Persson under Flygvapenövning 16 Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
AURORA17_Flyg
En finsk F 18 Hornet startar mot nya uppdrag från Visbybasen under Flygvapenövning 16 Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
AURORA17_Flyg
Finska och svenska flygplan uppställda på F 21 i Luleå under finska övningen RUSKA Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
AURORA17_Flyg
Svenska helikoptrar samlade under en flygvapenövning Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
AURORA-Flyg
En svensk C-130 Hercules, TP 84 startar från en flygbas Foto: John Lidman/Försvarsmakten
AURORA-Flyg
Det största flygplanet inom flygvapnet är C-17 Globemaster Foto: Larz Karlsson/Försvarsmakten

Flygvapnet eller flygstridskrafterna som vi kallar de krigsförband som finns inom försvarsgrenen, har under flera år genomfört en målinriktad verksamhet att bygga upp sin förmåga för nationellt försvar av Sverige.

Flygstridskrafternas förmåga utvecklas försvarsmaktsgemensamt

Sedan 2010 har vi årligen genomfört en så kallad flygvapenövning där större delen av flygstridskrafternas förband har deltagit. Ja, nästan varje år sedan dess med ett undantag 2011 då delar ur flygvapnet ingick i den skarpa insatsen mot Libyen.

- Förmågan mot ställda mål och uppgifter har utvecklats mycket sedan 2010 och flygvapenövningarna har expanderat i sitt innehåll över tiden; säger Mats Gyllander som deltagit i alla flygvapenövningar som informationschef.

2014 skedde en samövning tillsammans med marina stridskrafter som då även inkluderade finska sjöstridskomponenter. 2015 genomfördes flygvapenövningen delvis tillsammans med Arméövning 15.

I den senast genomförda flygvapenövningen i september 2016 skedde en hög nivå av spelad samverkan med både högre staber och övriga försvarsgrenar.

Skillnaden inför årets försvarsmaktsövning Aurora 17 är att nu kommer alla nivåer inom Försvarsmakten att övas på riktigt. Istället för spelade staber och förband som i tidigare flygvapenövningar, kommer verkliga bemannade staber och krigsförband att öva tillsammans.

Det är en stor skillnad och är väldigt mycket mer likt det vi bygger upp för vår framtida sammansatta förmåga.

När nu flygstridskrafterna fortsätter att öva mot sin huvuduppgift luftförsvar, så sker det i samverkan med verkliga komponenter från hela Försvarsmakten. Luftförsvaret bygger på tidig upptäckt av hot. Hög initial verkan av stridsinsatser så tidigt som läget medger och så långt från våra egna objekt vi vill skydda som möjligt.

En annan viktig uppgift är att flygskydda marina transporter som flyttar förstärning av förband till Gotland samt att med egna flygtransporter själva delta i en sådan operation.

Under försvarsmaktsövning Aurora 17 ska flygstridskrafterna vara beredda att leverera både sjömåls- och markmålsbekämpning vid försvarsmaktgemensam strid, till exempel vid en kustförsvarsoperation då allt ska ske samordnat. Det är detta vi kallar för den operativa nivån där flera försvarsgrenar samordnar striden i tid och rum.

Exemplen ovan är den stora skillnaden i planering inför Aurora 17 jämfört med tidigare genomförda flygvapenövningar. Nu gör vi det tillsammans med våra riktiga krigsförband.

Nu skall flygets pusselbitar passa in i helheten.
Utöver pusselbitarna luftförsvar och sjömåls- och markmålsbekämpning, ska flygstridskrafterna ständigt stödja med en luftlägesbild dygnet runt. Vi måste ha hög förmåga till tidig upptäck runt våra gränser. Till detta ska vi också kunna genomföra flygspaning. 

Vi ska delta med omfattande flygtransporter och sist men inte minst stödja armén och marinen med omfattande helikopterresurser.

Det kommer att flygas mycket med alla tillgängliga flygresurser under hela övningen.

Utländsk medverkan

För att övningen ska bli så bra som möjligt och för att träna den svenska försvarsförmågan mot en större och kvalificerad motståndare planeras det för att förband från andra länder ska delta i Aurora 17.

För att få ut bästa övningseffekt av våra egna flygförband kommer utländska flygförband då till del att spela rollen som kvalificerad motståndare. Det gör att vi kan minska det antal egna flygförband som måste spela motståndare till fördel för att öva mot sin huvuduppgift.

- Vi har uppdrag att öva med andra nationer där Finland är prioriterade; säger överste Anders Persson som är Övningsledare Luft i Aurora 17.

Samarbetet med Finland har pågått under flera år och i olika samanhang. Under 2016 deltog finska F18 Hornet flygplan som spelade motståndare i den svenska flygvapenövningen, baserade på Visby flygbas. Lite senare under hösten deltog sex svenska JAS 39 Gripenplan och transport- och stridsledningsplan i den finska flygvapenövningen Ruska. Man flög från F 21 i Luleå där även finska F 18 baserade för att spela motståndare mot Finland.

Nytt för Aurora 17 är att delar av det planerade tillskottet från det finska flygvapnet även ska ingå som en komponent i luftförsvaret av Sverige. Det är ytterligare en utveckling i vårt pågående samarbete med Finland. Men finska flygplan kommer även fortsatt att spela motståndare i övningen.

Det finska flygvapnet planeras också att delta med två stycken helikoptrar av modellen NH90, för Search and Rescue. De motsvarar svenska HKP 14.

Utöver det finska flyget planeras det för att andra flygande enheter från ytterligare länder ska kunna ingå i övningen.

USA planerar att delta med fyra stycken attackhelikoptrar AH64 – Apache, med inriktning att flyga för att träna svenska markstridskrafter inklusive luftvärn.
USA planerar även att kunna stödja övningen av svenska sjöstridskrafter med ett marint flygplan av modellen P8 MPA för bland annat ubåtsjakt. Det flygplanet startar och landar dock på en flygbas i Tyskland.

Planering på hög nivå

I dagsläget är det utländska deltagandet formellt inte beslutat i detalj, men planeringen pågår inom ramen för det mandat regeringen tilldelat Försvarsmakten.

Allt detta tillsammans gör att den planering som nu snart pågått aktivt sedan ett år tillbaka har en hög ambition.

Allt i syfte att leva upp till vårt uppdrag från det svenska folket att bygga ett starkare försvar och öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.