Arktis i fokus

– Säkerhet och räddningsverksamhet på agendan vid internationell konferens i Norrbotten

Under tre dagar har drygt 50 personer från militära och civila myndigheter i tio länder diskuterat bland annat säkerhetsaspekter och räddningsverksamhet i Arktisområdet. Konferensen genomförs varje år och i år var svenska Försvarsmakten arrangör.

Under tre dagar har drygt 50 personer från militära och civila myndigheter i tio länder diskuterat bland annat säkerhetsaspekter och räddningsverksamhet i Arktisområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
"Det viktigaste är att vi får väldigt bra information och perspektiv från de andra länderna i regionen som vi kan använda i utformandet av Försvarsmaktens fortsatta inriktning och policy för Arktis", sa konteramiral Jonas Haggren, chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under tre dagar har drygt 50 personer från militära och civila myndigheter i tio länder diskuterat bland annat säkerhetsaspekter och räddningsverksamhet i Arktisområdet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under konferensens andra dag fick deltagarna titta närmare på bland annat Archer, stridsfordon 90 och stridsvagn 122. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under konferensens andra dag fick deltagarna titta närmare på bland annat Archer, stridsfordon 90 och stridsvagn 122. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under konferensens första dag i Luleå fick deltagarna se en flyguppvisning med JAS 39 Gripen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Deltagarna vid 2017 års internationella konferens Arctic Security Forces Round table. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Konferensen var uppdelad i två delar. Under tisdagen diskuterades militära säkerhetsutmaningar i Arktis. Dessa samtal tog plats på Norrbottens flygflottilj i Luleå. Därefter vidtog samtal i en bredare krets med både civila och militära deltagare under två dagar på Norrbottens regemente i Boden.

– Första dagens diskussioner är viktiga för att lyfta fram vilka risker som finns och hur man ska hantera dem, vilken militär förmågeuppbyggnad som har skett i Arktis och vilka resurser som finns där. Syftet är att hitta en gemensam lägesbild och informera varandra om vilket perspektiv man har på militär säkerhet, förklarar konteramiral Jonas Haggren, chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning på Försvarsmaktens högkvarter, som ansvarat för arrangemanget i Sverige.

Öppna diskussioner

På onsdagen tog öppna civilmilitära diskussioner vid, inom ramen för Arctic Security Forces Round table, ASFR, som är ett av få forum där man diskuterar Arktis utifrån ett säkerhetsperspektiv. Arktiska rådet har inte militära säkerhetsfrågor på agendan, så ASFR kommer fortsatt vara viktigt i framtiden, bedömer Jonas Haggren.

– Inom ASFR tittar vi på samverkan mellan ländernas försvarsmakter och olika civila aktörer som Kustbevakning och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi diskuterar bland annat det civila samhällets stöd i form av räddningsverksamhet, övervakning av sjö- och luftvägar mm.

– Det viktigaste är att vi får väldigt bra information och perspektiv från de andra länderna i regionen som vi kan använda i utformandet av Försvarsmaktens fortsatta inriktning och policy för Arktis. Det handlar bland annat om vilka förmågor som kan vara intressanta i framtiden, vilka samarbetsområden vi hittar och hur strategin ska formuleras och hänga ihop med den svenska Arktisstrategin som regeringen formulerade 2011.

Viktigt nätverkande

Som chef för den norra militärregionen har överste Mikael Frisell ansvarat för det praktiska genomförandet av konferensen och han är nöjd med den möjlighet att nätverka med samarbetsländer som erbjudits under dagarna.
– Mina budskap har varit att vi måste lägga tillräckligt med fokus på Arktisområdet och att det inte är ett alternativ att inte göra något. Jag har lyft fram att alla förband måste ha vinterförmåga. Man kan inte bara prata om Arktis. Vi måste också öva i subarktisk miljö för att kunna verka här.

Jonas Haggren är mycket nöjd med det lokala arrangemanget.
– Organisationen har varit fantastisk, det har varit oerhört viktigt för att skapa en god stämning och få till en dialog som är konstruktiv. Jag vill tacka alla som medverkat och stöttat oss med att organisera konferensen.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)