Strid på deltid – i bebyggelse och ny terräng

Måndagen den 7 november var det åter dags för deltidssoldaterna på 1912:e pansarskyttekompaniet att återförenas för att ytterligare vässa sina förmågor på stridsfältet. En krigsförbandskurs på elva dygn väntade, och denna gång var det inte skjutfälten runt Boden som var övningsplats utan Markstridsskolan i Kvarn i Östergötland.
– Nu har vi fått nästan två veckors övningstid, så nu är det bara att köra, sa Tor Nilsson, skyttesoldat på kompaniet.

Deltidssoldater ur 1912:e pansarskyttekompaniet genomför under närmare två veckor en krigsförbandskurs i Kvarn. Här övar skyttesoldater strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanianfallet startar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inbrytning i en av byggnaderna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Rum för rum, soldaterna arbetar sig metodiskt genom byggnaden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vagnsbesättningarna började med lite avrostning av grunderna i strid från stridsställning och strid under förflyttning ute på Prästtomta skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vagnsbesättningarna utvärderas efter ett av anfallen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Genomgång inför dagens övning, kompanichefen Thomas Aronsson längst till vänster. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
STA Mout, Stridsträningsanläggning för militära operationer i urban terräng är en anläggning uppbyggd för att på alla tänkbara sätt likna en riktig stadsmiljö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skadeutfall spelades in då och då, här i samband med inbrytning, skyttesoldaten Tor Nilsson tas om hand. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Christian Karlsson och Daniel Hellbring, hemvärnssoldater med STA Mout som hemmaplan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tor Nilsson är sjuksköterska civilt och är med och övar med kompaniet för första gången: ”Jag gjorde lumpen på K 4 i Arvidsjaur 1999-2000 och har sedan dess varit engagerad i Hemvärnet i Jämtland. Jag kände att jag ville testa något annat så jag sökte och blev antagen i det här kompaniet . Det här med strid i bebyggelse var riktigt roligt, vi har haft en bra utvecklingskurva de första dagarna” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fiendestyrkan ur Östergötlands hemvärn smider planer. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sebastian Karlsson tyckte det var extra bra att få öva i ny terräng. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Krigsförbandskursen är upplagd med stegvis ökande svårighetsgrad och omfattning. De första dagarna övar vagnsbesättningarna för sig och skyttegrupperna för sig. Förutom att krigsförbandskursen genomförs i ny terräng för de flesta, finns ytterligare en dimension i övningen. Skyttesoldaterna övar strid i bebyggelse och plutonerna leds av elever som just nu går officersprogrammet för markstrid på Markstridsskolan i Kvarn.
– Vi är glada att vi kan stötta officersutbildningen med det här, det är nyttigt och lärorikt för alla inblandade, säger kapten Thomas Aronsson, kompanichef.

De två första dagarna har skyttesoldaterna övat grunder i strid i bebyggelse, med plutonsvisa övningar som till exempel repetition av förflyttningssätt och hur man gör inbrytning i byggnader.

Kompanianfall i Sveriges bästa träningsanläggning

På torsdagen var det anfall, inbrytning och rensning av byggnader med helt kompani.
– Att genomföra strid inne och omkring byggnader är den absolut svåraste typen av strid. Det här är en viktig del i träningstrappan inför vinterns stora krigsförbandsövning då vi kör hela bataljonen, heltid, deltid, pliktinkallad personal och rekryter ur inneliggande grundutbildning, fortsätter Thomas Aronsson.

Som en riktig stad

Övningarna i strid i bebyggelse genomförs på Markstridsskolans, STA Mout, Stridsträningsanläggning för militära operationer i urban terräng är en anläggning uppbyggd för att på alla tänkbara sätt likna en riktig stadsmiljö. Här ges möjlighet att öva strid i bebyggelse med hjälp av stöd från Markstridsskolans personal samt den instrumentering som anläggningen är utrustad med, vilken gör att byggnader och miljöer kan programmeras att reagera verklighetstroget genom ljud, ljus och bild. Anläggningen är den största i sitt slag i Sverige och kan användas av såväl större som mindre enheter.

Hemmastark fiendestyrka

När olika förband från hela landet kommer till Kvarn för att öva strid i bebyggelse behövs en fiendestyrka som ger ytterligare friktion för de som tränar. Fiendestyrkan består i de flesta fall av hemvärnssoldater ur 30:e och 31:a hemvärnsbataljonerna i Östergötland.
Daniel Hellbring och Christian Karlsson är två av hemvärnssoldaterna i fiendestyrkan och det är soldater som verkligen har STA Mout som hemmaplan.
– Vi är vana med anläggningen, jag själv har varit i fiendestyrkan vid alla tillfällen som förband varit och övat under det här året. Jag studerar till vardags så det är perfekt att hoppa in på sånt här, det här är ju min hobby och det är väldigt roligt, säger Daniel.
Christian Karlsson har också vanan inne från övningar på Kvarn.
– Jag är med så ofta jag kan, och det är ofta. Jag har nämligen inga problem att få ledigt från jobbet, min plutonchef i hemvärnet är också min närmaste chef på jobbet, berättar Christian med ett stort leende.

Vagnstrid i ny terräng

Samtidigt som skyttesoldaterna övade strid i bebyggelse fortsatte vagnsbesättningarna att vässa sina kunskaper ute på Prästtomta skjutfält i anslutning till Markstridsskolan.
– Vi har sju vagnar på plats med besättningar, vi har börjat med lite avrostning av grunderna i strid från stridsställning och strid under förflyttning. Fokus ligger på orderträning för vagncheferna och samtidigt att få följsamhet i besättningarna, berättar löjtnant Ulf Forsberg, övningsledare.

Sebastian Karlsson från Byske i Västerbotten är vagnchef på den här övningen.
– Jag tillhör egentligen det andra deltidskompaniet på pansarbataljonen, men jag och hela min besättning sökte och fick vara med på den här krigsförbandskursen. För min egen del är det sjunde gången jag är inne och övar sedan jag blev deltidssoldat för några år sedan. Och den här gången var det ju extra bra att få öva i ny terräng, berättar Sebastian.

Steg för steg – grupp, pluton, kompani

– Nu fortsätter krigsförbandskursen efter att officerseleverna fått truppföra våra skyttesoldater i bebyggelse. Vi sätter ihop skyttegrupperna men vagnsbesättningar och lördag och söndag börjar vi stridsövningar här ute på Prästtomta skjutfält i grupp och pluton, Måndag och tisdag kör vi strid i helt kompani, avslutar övningsledaren Ulf Forsberg.

NORRBOTTENS PANSARBATALJON SÖKER SOLDATER

Utbildningarna startar i juni och augusti 2017. Låter det intressant? Registrera dig på "Mitt Försvarsmakten" redan idag!