”Strålande” samarbete

En enhet beskjuts av raketer, dagen efter detonerar en sprängladdning med radioaktiva ämnen. Där har ni en delar av scenariot för en av plutonerna under Reccex femte och sjätte övningsdag.
– Samarbetet fungerar väldigt bra, vi har liknande arbetsmetoder och vi lär av varandra hela tiden, berättar sergeant Jim Dongworth, chef för den brittiska rekognoseringsgruppen.

”Strålande” samarbete under Reccex 2016. Finska, danska och brittiska soldater gör sig klara för provtagning i ett område där man funnit radioaktiva ämnen Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den norska tunga rekognoseringsgruppen inledde insatsen där en enhet blivit beskjuten från luften. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
Den svenska saneringsgruppen mötte de skadade. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
En av de skadade bärs in för omhändertagande och sanering. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
Efter sanering tog danska soldater hand om de skadade. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
En soldat ur den danska rekognoseringsgruppen under rekognosering av en byggnad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sergeant Jim Dongworth, chef för den brittiska rekognoseringsgruppen i samtal med den danske plutonchefen Simon Holm. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Danska, finska och brittiska soldater på in det strålningsdrabbade området för provtagning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
För att transportera prover används speciella behållare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Plutonchefen Simon Holm har samlat gruppcheferna från respektive nations enhet för samverkan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna i den svenska saneringsgruppen sanerar ut de danska soldaterna från det strålningsdrabbade området. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En soldat ur den danska rekognoseringsgruppen undersöker ett fordon i en av byggnaderna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Reccex övergick under söndagen från momentövningar till övningar med en högre komplexitet och tillämpningsgrad. Övningsdeltagarna var nu indelade i tre plutoner.

Det övergripande scenariot handlar om att en multinationell säkerhetsstyrka ska hjälpa till att bygga upp säkerheten i ett fiktivt land. Hotet från kemiska, biologiska radiologiska, nukleära och explosiva händelser har höjts och rebellgrupper har ökat sin aktivitet den senaste tiden.

En av plutonerna är sammansatt av enheter från samtliga fem deltagande nationer; en dansk, en brittisk och en norsk rekognoseringsgrupp, en finsk EOD-styrka, en svensk saneringsgrupp och en dansk provtagningsgrupp.

Skadeutfall och farliga ämnen

Under söndagen hade plutonen fått in uppgifter om att en enhet och deras pansarbandvagn blivit beskjutna från luften med en raket under natten. Det fanns misstanke om att ammunitionen som använts innehållit radioaktiva ämnen och spridits i området. Pansarbandvagnen som besköts innehöll ammunition, varför man misstänkte att det fanns ammunition att oskadliggöra. Senare på morgonen hade indirekt eld uppfattats i närheten av deras läger och omedelbart gett utslag på deras kemiska indikeringsinstrument. Delar av personalen uppvisade dessutom nervgassymtom.

Danske löjtnanten Simon Holm, chef för den pluton som under Reccex 2016 är sammansatt av CBRNE-enheter från samtliga fem deltagande nationer. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten

Ammunitionsröjning, sanering och provtagning

Uppgiften som plutonen fick var att understödja den beskjutna enheten och efter samråd skickade plutonchefen först in det tunga rekognoseringsfordonet därefter saneringsgruppen som mötte upp de skadade. Den skadade personalen togs omhand och sanerades utan att egen personal utsattes för risker. Området genomsöktes dels för att egen personal säkert skulle kunna arbeta men också för att identifiera vad och var de farliga ämnena och ammunitionen fanns. Därefter oskadliggjordes ammunitionen av EOD-teamet och provtagningsteamet tog prover av de farliga ämnena.
– Till en början visste jag inte hur långt jag kunde gå med de resurser jag har i min pluton, jag behövde mer information. Men efter ett tag hade vi god kontroll över området och vad som skulle göras, sa den danska plutonchefen, löjtnant Simon Holm.

– Svårigheten kan vara att samordna alla moment som ska utföras. Ibland går övningsledningen in och styr lite för att snabba på skeendet. Vi spelar inte helt på ett taktiskt läge, sa övningsledaren, major Thomas Holmberg.

– Det var en bra övning som engagerar alla ingående enheter. Det är duktiga gruppchefer och samarbetet har fungerat på ett mycket bra sätt. Gruppcheferna tog diskussioner på plats för att komma fram till bra beslut, säger Simon Holm.

Sprängladdning och radioaktiva ämnen

Under måndagen sattes plutonen åter på prov då ett nytt scenario spelades upp. I samband med att en logistikbas skulle byggas upp detonerade en sprängladdning med radioaktiva ämnen. Då blev det full fart för den danskledda multinationella plutonen. Samverkan och planering av insats samt fördelning av resurser för att vara så effektiva som möjligt. Dessutom upptäcktes en person som sprang ut ur området med en ryggsäck som man misstänkte kunde innehålla explosiva ämnen.

– Så här långt har samarbetet fungerat jättebra, det är en bra övning där vi får utbyta erfarenheter och lära av varandra för att bli bättre. Vi kan se att vi använder ungefär samma arbetsmetoder och vi stöter på samma typer av problem, avslutar sergeant Jim Dongworth, chef för den brittiska rekognoseringsgruppen.

Reccex 2016

Reccex 2016, Reconnaissance exercise är en övning till skydd mot massförstörelsevapen.

Tid: 20 -28 september 2016

Plats: Umeå Västerbotten, Försvarsmaktens område med övnings- och skjutfält.

Organiseras av: Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Deltagare: Cirka 200 från Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Frågor om övningen hänvisas till:
Wilhelm Guldbrand, Informationschef vid Totalförsvarets skyddscentrum, tel: +46 70-686 55 59.

Läs mer om övningen