Nytt robotsystem premiärvisades

Luftvärnet deltog med utställning vid Flygvapnet 90 år på Malmslätt

Det talas mycket om att luftvärnet ska få ett nytt system. IRIS-T, eller svensk beteckning Robot 98 – samma sorts vapen som är jaktrobot på JAS 39 Gripen men nu monterad på bandvagn med vertikal avfyrning. På Flygvapendagarna i år visades den för första gången offentligt.

Luftvärnsregementet visade upp materiel - bl a nya robot 98-systemet - vid Flygdagarna 2016 /Flygvapnet 90 år.
Luftvärnsregementet visade upp materiel - bl a nya robot 98-systemet - vid Flygdagarna 2016 /Flygvapnet 90 år.
Luftvärnets blivande nya robotsystem 98 på nya bandvagnen, drog intresse. Foto: Mogens Berger /Försvarsmakten
Luftvärnsregementet visade upp materiel - bl a nya robot 98-systemet - vid Flygdagarna 2016 /Flygvapnet 90 år.
Luftvärnets utställning vid firandet av Flygvapnet 90 år var centralt placerat på en höjd. Foto: Mogens Berger /Försvarsmakten
Luftvärnet visade upp materiel - bl a nya robotsystem 98 Lv - vid Flygvapendagarna 2016 /Flygvapnet 90 år, på Malmslätt.
Närbild på robotsystem 98 på bandvagn 410, med lavetten upprest för avfyrning. Foto: Mogens Berger /Försvarsmakten
Luftvärnet visade upp materiel - bl a nya robotsystem 98 Lv - vid Flygvapendagarna 2016 /Flygvapnet 90 år, på Malmslätt.
... och mot kvällen den andra dagen av jubileet Flygvapnet 90 år, var det dags att packa ihop all materiel och åka hem. Till vänster syns bakdelen av det nya bandvagnsburna robotsystem 98, i mitten en pansarterrängbil 203 med personal på taket och till höger sensorenheten UndE 23 med radarn upphissad. Foto: Mogens Berger /Försvarsmakten

Det var inte många som sett luftvärnets nya robot annat än som en tecknad skiss. Anpassningen till att fungera från marken och på bandvagn pågår för närvarande vid fabriken i Tyskland.

Trots att det nya systemet ännu inte är helt färdigutvecklat lyckades Lv6, efter mycket jobb, få prototypen till Sverige under firandet av Flygvapnet 90 år. Jubileet firades under helgen 27-28 augusti med en mängd uppvisningar både på marken och i luften.

Nära verkligheten

Även om robotbandvagnen för närvarande är en provversion som inte är fastställd så har man ändå kommit så långt att huvuddragen på systemet är tydliga. Förutom det nya robotsystemet deltog Luftvärnet med den världskända radarsensorn UndE 23, Robot 70 samt Pansarterrängbil 203 med Vapenstation 01. Köerna till Luftvärnets utställning var alltid långa. Officerare och soldater fick visa sin utrustning och svara på frågor om både befintlig materiel, om utbildning samt om framtiden.

Personal från Luftvärnsbataljonen och från Luftvärnets stridsskola förevisade utrustningen för de tusentals besökarna som kom till firandet. Många imponerades av den enkelhet och effektivitet som systemet utstrålar.