Från kontaminerad till sanerad

Att tvingas använda all sin förmåga. Att prova sin organisation och sin utrustning med komplexa uppgifter och stor volym.
– Utmanande tankar att tänka, sa övningsledaren major Rolf Sundin.

Skadad förs på bår genom saneringsbanan. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
Väntan i saneringskön. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten
När personalen är omhändertagen är det fordonens tur att saneras. Foto: Carola Hörnemalm/Försvarsmakten

Scenariot för dagens saneringsövning inleddes med att en grupp svenska soldater hamnar i strid. Under striden blir soldaterna utsatta för ett direkt anfall med kemiska stridsmedel och de påbörjar omedelbar sanering. Det innebär att de tar hand om sig själva och sin stridsparskamrat genom att titta efter symptom och skador. Skyddsmasken tas på och personsaneringsmedel används på händer och nacke. I denna grupp av soldater finns de med symptom på nervgasförgiftning därför gör de ett första omhändertagande av skadad och kallar snabbt på hjälp.

Finsk enhet sanerade

En finsk styrka med saneringsförmåga och medicinsk kompetens genomförde en utförlig sanering av de skadade soldaterna. Den utförliga saneringen är ett strukturerat sätt att ta av sig personlig utrustning och kläder och rengöra dem. Man börjar med vapen och stridsväst därefter uniform och kängor. Tydliga stationer och instruktioner samt en gräns för var det är smutsigt och var det är rent. Alla har sin roll och uppgift, arbetar snabbt och metodiskt. När personalen är omhändertagen så saneras även vapen och fordon.

Jämför metoder

– I den här övningen tvingas saneringsenheten på det finska kompaniet att använda hela sin förmåga. De får öva med stor volym på utsatta och skadade, säger Rolf Sundin.

– Kombinationen av skadade och kontaminerade personer samt sanering även av materiel och fordon gör att man praktiskt provtrycker sin egen organisation och sina egna metoder. När man dessutom vid utvärderingen jämför metoder mellan de deltagande länderna ger det en gemensam överspridning och en hel del att bearbeta, avslutar major Sundin.