En rivstart mot Aurora 17

− Försvarsmaktsövningen Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Planeringen har kommit långt men trots det så ökar vi nu tempot, säger övningsledaren generalmajor Bengt Andersson.

Ett 40-tal myndigheter med totalförsvarsuppgifter samlade för att planera övningen Aurora 17.
Ett 40-tal myndigheter med totalförsvarsuppgifter samlade för att planera övningen Aurora 17.
Ett 40-tal myndigheter med totalförsvarsuppgifter planerar att delta i Aurora 17. Foto: Besav Mahmod/Försvarsmakten
Ett 40-tal myndigheter med totalförsvarsuppgifter samlade för att planera övningen Aurora 17. Med den största övningen i sitt slag på mer än 20 år måste många funktioner förberedas – här planeras kommunikation.
Med den största övningens i sitt slag på mer än 20 år måste många funktioner förberedas – här planeras kommunikation. Foto: Besav Mahmod/Försvarsmakten
Generalmajor Bengt Andersson är övningseldare för Aurora 17.
Generalmajor Bengt Andersson är övningsledare för Aurora 17. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Regeringen har beslutat att det svenska försvaret ska stärkas och att den operativa förmågan ska öka.

Krigsförbanden ska vara samövade och stridskrafterna ska kunna verka tillsammans.

För att öka den militära förmågan kommer därför Försvarsmakten under september 2017 att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17 - en övning som bygger ett starkare försvar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

För att skapa en gemensam lägesbild finns förnärvarande övningens deltagande förband och myndigheter samt några länder representerade i Enköping. Målbild, träningsmål och givna omständigheter för Aurora 17 presenteras och arbetas igenom så alla inblandande har ett bra utgångsläge för att fortsätta planeringen.

− Nu gör vi en rivstart i den fortsatta planeringen tillsammans och skapar goda förutsättningar för att Aurora 17 kommer kunna bygga ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan, säger övningsledaren generalmajor Bengt Andersson.