Brigadstaberna övade ihop

På avstånd ser det ut att vara lugnt och stilla i den skogsomgärdade grusgropen. Men i den till synes lugna miljö pågår just nu ett febrilt arbete med att leda och planera strider mot en främmande makt som anfaller Sverige. Det är Arméns stabs- och sambandsövning som pågår och i den mobila och kamouflerade stabsplatsen hittar vi tredje brigadstaben.

Ställföreträdande brigadchef Tomas Nybom, stående till vänster i bild, under genomgång med sin personal. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten
"Vi har slipat på vår metodik och blivit vassare" säger Tomas Nybom, här i samtal med två av sina medarbetare i staben. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten

En koncentrerad stämma ljuder i hötalartelefonen, "20 eldstötar, 20 hårdmål”. Inne i stridsledningscentralen är tempot högt. Fokuserade ögon är riktade mot skärmarna som visar lägesbilden. Raska fingrar smattrar på tangentborden. Personalen är koncentrerad. Det är krig.

– Vi i tredje och andra brigadstaben övar ihop. Det är mycket värdefullt att träna tillsammans, att leda två brigader under ett spelat fientligt angrepp mot Sverige, konstaterar överstelöjtnant Tomas Nybom, ställföreträdande brigadchef. Han står hukad över en större karta i ordertältet, vänder åter ned blicken och granskar det territorium där den militära aktiviteten är som hetast.

Övningssceneriet är att Väst- och Sydsverige har utsatts för ett oprovocerat anfall av en främmande militärmakt. Målet har varit såväl orter på västkusten som platser inåt landet med centrala stridsområden mellan de stora sjöarna Vänern och Vättern.

– Det är intensiv krigsföring med ständiga taktiska överväganden, säger Tomas Nybom och fortsätter:

– Det är inte bara vi i Försvarsmakten som är en komponent utan givetvis även de civila myndigheterna. Vi har fokus på att försvara riket samtidigt som de andra aktörerna hanterar bland annat omfattande flyktingströmmar från de områden som drabbats av kriget. Det är en mycket svår situation.

Slipad och vass metodik

Även om de spelade striderna pågår i Väst- och Sydsverige sker själva övningen på plats vid Ledningsregementet i Enköping. Det är här som de båda staberna, hemmahörande på I 19 i Boden respektive P 4 i Skövde, övar att leda sina brigader i en uppblossad konflikt.

– Vi slipar på vår metodik och blir vassare, fastslår Tomas Nybom kort och koncist. Logistiken ska klaffa. Underrättelse hämtas in om fiendens läge och framtida sannolika drag. Kommunikationssystem ska fungera under förflyttning och i strid. Det är bara ett axplock av det som staben tacklar. Besluten är många. Klockan tickar. Tiden går snabbt.

Efter sex dagars övning väntar utvärdering; att lära sig vad som fungerade bra respektive vad de båda brigaderna kan skruva lite mer på. Men på det hela taget är den ställföreträdande brigadchefen nöjd.

– Det har varit en givande övning. Jag ser redan fram mot nästa tillfälle då vi får öva igen, avslutar Tomas Nybom med ett leende samtidigt som han tar av sig stridsutrustningen som han burit hela veckan.