Viktiga steg på vägen till ett starkare försvar

Ett halvår in på den nya försvarsbeslutsperioden har Försvarsmakten tagit viktiga steg för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade förmågan i totalförsvaret. Det saknas dock inte utmaningar. Det visar den delårsredovisning som myndigheten har lämnat till regeringen under måndagen.

Soldater under Baltops 2016 på Utö. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsmakten bygger ett starkare försvar med utgångspunkt i ett försämrat omvärldsläge, en större militär närvaro i vårt närområde och en ny försvarspolitisk inriktning för perioden 2016 till 2020. Inriktningen, som innebär ett större nationellt fokus än tidigare, har Försvarsmakten definierat i termer av tröskeleffekt, tillgänglighet, trovärdighet och tillsammans.

− Parallellt med att upprätthålla beredskapen för nationella insatser och genomföra skarp verksamhet både hemma och utomlands, har vi under det här första halvåret tagit viktiga steg för att stärka försvaret. Det har varit bra verksamhet helt enkelt, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Som exempel har Försvarsmakten under halvåret bedrivit en omfattande och kvalificerad övningsverksamhet vilket bidragit till att utveckla den operativa förmågan hos krigsförbanden. Försvarsmakten har också, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utarbetat förslag till gemensamma grunder för en sammanhållen planering för totalförsvaret. Förslaget redovisades i juni för regeringen.

I början av året startade de två första omgångarna av en ny militär grundläggande utbildning, MGU. Antalet inryckande för de två första omgångar uppfyllde inte uppsatt mål och prognosen för 2016 ligger just nu på mellan 2 500 och 2 700 antagna mot målet 3 200. En rad åtgärder pågår för att fylla upp antalet platser.

Sedan 2011 har nio av tio rekryter efter fullföljd grundutbildning valt att ta anställning i Försvarsmakten, antingen direkt eller senare i någon form. Det visar att myndigheten är en attraktiv arbetsgivare. Ökningen av heltidssoldater följer den långsiktiga planen men attraktionskraften att tjänstgöra som deltidssoldat, vissa befattningar och inom vissa geografiska områden når inte upp till förväntningarna.

– Bilden av personalförsörjningen är inte entydig. Vi ser både positiva och negativa tendenser. Långsiktigt kan vi ännu inte dra några definitiva slutsatser, i synnerhet inte i år då den nya utbildningen är under införande, säger Peter Sandwall.

Delårsredovisningen visar även att den ekonomiska prognosen för 2016 går mot givna ramar.