Chefer fördjupade sig i HBTQ-frågor under Pride

Just nu pågår Stockholm Pride. När Försvarsmakten tillsammans med Försvarshögskolan, Rekryteringsmyndigheten och Försvarets materielverk bjöd in chefer vid myndigheterna till besöksdag lockade det nästan 60 deltagare. Ett 40-tal kom från Försvarsmakten.

Peter Zander, intendent vid Armémuseum, håller en engagerad specialvisning om normer inom krigets och försvarets historia för cheferna. Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten
Forskarna Alma Persson och Fia Sundevall samtalar med Anna Westacott från Blekinge flygflottilj, F 17, efter föreläsningen. Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten

Störst delegation, åtta personer, kom från Blekinge flygflottilj i Ronneby där Anna Westacott arbetar som instruktör för grundutbildningen.

− Det är en förmån att få åka hit.

Snart väntar inryckning av de som ska börja sin grundutbildning på F 17.

− Jag ser det här som en del av förberedelserna. Vi på den lägre nivån måste kunna handskas med de här frågorna. Kan inte vi det spelar det ju ingen roll om cheferna på den högre nivån kan detta, säger Anna Westacott.

Dagen inleddes med ett referat från ett seminarium som hölls föregående dag med titeln "I (o)takt med makten – när normer utmanas i försvaret". Ett återkommande tema som kom upp under paneldebatten var känslan av ensamhet för den som är gay, bi, eller transperson, och vikten av att det finns förebilder. Även vikten av bra chefer som skapar en inkluderande arbetsmiljö poängerades.

Studerat policydokument

Under eftermiddagen höll forskarna Alma Persson från Linköpings universitet och Fia Sundevall från Stockholms universitet en föreläsning på temat "Från garderoben till paraden? Försvarsmaktens HBT-historia".

Armémuseum var värd för programmet under eftermiddagen. Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten

De har studerat olika policybeslut, regler och andra dokument från 1944 och framåt. De kunde bland annat konstatera att homosexualitet aldrig varit förbjudet inom försvaret. Däremot har det funnits många sätt att omöjliggöra för öppet homosexuella att finnas inom försvaret.

− Det har inte varit en sakta men säker väg framåt för HBTQ-frågorna inom försvaret. Snarare har utvecklingen skett stötvis med snabba skutt framåt. Under några år har det inte hänt någonting men så plötsligt under ett par år kan vi se snabba förändringar och många beslut, konstaterar Alma Persson som är socionom.

1976 ändrades Försvarsmaktens medicinska bedömning av de mönstrande. Tidigare hade öppet homosexuella av automatik fått så låg klassning att de frikallades eller möjligen kunde krigsplaceras i totalförsvaret.

− Från 1976 behövde inte homosexualitet per automatik betyda frikallning, en tämligen unik företeelse i världen, säger Fia Sundevall, doktor i ekonomisk historia.

En av förbandscheferna på plats var Michael Nilsson, chef för Markstridsskolan i Skövde.

− Jag tycker det här är ett bra arrangemang. Det är engagerande i viktiga frågor som har hög angelägenhet och aktualitet, säger Michael Nilsson som är med på besöksdagen för andra året.

− Jag ser det här som en ständig kompetensutveckling. Vi kan alltid bli bättre på hur vi hanterar de här frågorna.