Trängregementet repetitionsutbildar krigsförband

Varför göra något halvdant när man kan göra något fullt ut? Under tre veckors tid har Trängregementet haft krigsförbandsövningar där regementet kallat in både pliktsoldater och tidvis tjänstgörande soldater. I tre veckor gick soldaterna från en verklighet till en annan.

Välkommen tillbaka till Trängregementet. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Dags att tjänstgöra som soldat igen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Fordonsutbildning. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Konsten att sätta upp ett stabstält. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trångt med mysigt i terrängbil 20. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Dags att lämna regementet och ge sig ut i fält. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Välförtjänt rast i solskenet. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

- Tiden har gått otroligt fort. Fältveckan var nog roligast, där fick man prova på sina kunskaper. Det är alltid kul att lösa uppgifter under dygnets alla timmar. Man har också lärt känna och träffat personer man inte kanske skulle träffat annars och kommit varandra väldigt nära, säger Robert Piehl, pliktsoldat.

Enligt ett regeringsbeslut från 2014 ska alla krigsförband genomföra krigsförbandsövning före sista december år 2020. Bakgrunden till beslutet är det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten i att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga. Trängregementet valde att driva två krigsförbandsövningar parallellt med en veckas förskjutning.

- Det var för att vi ska kunna använda våra resurser optimalt och få ut maximal effekt av tillgänglig personal och materiel, säger överstelöjtnant Kenneth Matsson, ställföreträdande regementschef på Trängregementet.

13:e logistikkompaniet kallade först in pliktsoldater och veckan efter kallade 22:a logistikkompaniet in tidvis tjänstgörande soldater för repetitionsutbildning. 22:a logistikkompaniets soldater fick också vara med i övning Våreld.

Pliktsoldaterna har inte varit inne på tio år, vilket gjorde att de två kompanierna hade helt olika utbildningsbehov. Syftet med repetitionsutbildningarna är att höja kompetensen, kunskapen och förmågan hos de inkallande inom ramen för den väpnade striden. Men också att höja krigsdugligheten för de övade förbanden. Vapen- och fordonstjänst är några av sakerna soldaterna fick öva på för att sedan gå in i sina befattningar ute i fält.

- De inkallade soldaterna har snabbt kommit in i soldatlivet igen och kunnat uppdatera sig på vad de en gång blivit utbildade i, säger kapten Lukas Johansson, chef för 13:e logistikkompaniet.

Kontinuerligt anställda soldater, tidvis tjänstgörande soldater och pliktsoldater har därmed tjänstgjort vid regementet under samma tidsperiod. Det har gjort att krigsförbandsperioden har byggt en viktig förbandsanda.
- Efter att 13:e logistikkompaniets krigsförbandsövning nu slutförts med gott resultat, är det för mig tydligt att såväl kompaniets som bataljonens krigsföringsförmåga förstärkts ytterligare, säger Markus Gannerud, chef för första logistikbataljonen.

Förutom repetitionsutbildning på vad de en gång har lärt sig så har också sjukvårdskedjan med omhändertagande övats från skadeplats till sjukhus under övningen Våreld.
- Vi har med hög realism övat soldater, sjuksköterskor och läkare i våra sjukvårdsförband, säger Johan Ljungné, övningsledare på Trängregementet.

Under övningen fick regementet besök av försvarsmaktens logistikchef konteramiral Thomas Engevall och generaldirektör Christina Malm från Rekryteringsmyndigheten. De fick möjlighet att träffa både pliktstoldater och tidvis tjänstgörande soldater och deras befäl och var mycket imponerade av ledarskapet, soldaternas vilja och samarbetet däremellan.
- Jag har höga förväntningar som stridskraftschef för logistikfunktionen att vi tillsammans med övriga logistikförband ska kunna ge det stöd till Försvarsmaktens övriga förband som de behöver för att kunna ge den operativa effekt som ÖB efterfrågar. Det finns ett fantastiskt driv och en stolthet bland soldater och befäl. Jag har följt förbandet genom olika övningar. Om jag jämför med höstens arméövning så har förbandet tagit flera steg framåt, det har skett en bra utveckling, säger Thomas Engevall.

För mer bilder och filmer från övningen kan ni besöka www.facebook.com/trangregementet och www.instagram.com/trangregementet