”De upplever att de har en uppgift att fylla och att de gör skillnad.”

Sveriges största hemvärnsbataljon på rull i Västerbotten

Måndag 9 maj till och med söndag 15 maj genomför Sveriges största hemvärnsbataljon, Västerbottensbataljonen, sin första krigsförbandsövning med hela bataljonen sedan 2004.
– Det här är en mycket bra övning för dem. Den kommer att ge många nyttiga erfarenheter som blir ett värdefullt underlag för den fortsatta utvecklingen av alla nivåer i bataljonen. Det är helt klart ett steg i rätt riktning, sa chefen för Militärregion Nord, överste Mikael Frisell när han besökte övningen under fredagen.

Soldat bevakar platsen för tankningen av kompaniets fordon. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överste Mikael Frisell, chef för Militärregion Nord i samspråk med soldater ur bataljonens TOLO-grupp. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
MC-ordonnans blockerar trafiken för att släppa fram ett av insatskompaniernas fordon. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Bataljonens märke pryds av vildmannen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Frida Holmbom, till vardags polis i Lycksele. Här med schäfertiken Vectra. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Lastbilsföraren Mia Bylund har varit med i Hemvärnet sedan 2002. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Bataljonens TOLO-grupp (tanknings- och laddningsomgång) arbetade för fullt för att fylla upp fordon tillhörande ett av insatskompanierna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Soldat ur ett insatskompani bevakar ett taget skyddsobjekt. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Hundförare med hund bevakar tankningen av fordon tillhörande ett av insatskompanierna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ett av bataljonens insatskompanier gör sig redo att lämna tankningsplatsen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg samtalar med soldater ur TOLO-gruppen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under veckan har drygt 400 soldater ur Västerbottensbataljonen mobiliserat på sju platser runt om i länet för att sedan ta sig mot kusten och Umeå-området för att lösa sina skarpa uppgifter – att skydda och bevaka viktiga skyddsobjekt.
– Med tanke på att det var många år sedan sist vi övade i den här omfattningen så tycker jag att mobiliseringen har fungerat väldigt bra, säger övningsledaren, major Stefan Janse från Västerbottensgruppen.

Även bataljonchefen, major Thomas Jonsson är nöjd med mobiliseringen.
– Det är många enheter som ska mobiliseras och förflyttas. Den enhet som åker längst åker drygt 30 mil så det är ett stort projekt. Men det har gått väldigt bra.

Nöjda soldater

Mia Bylund är lastbilsförare vid bataljonsstaben. Hon har varit med i Hemvärnet sedan 2002 och tycker att fler, inte minst tjejer, ska söka sig dit.
– Absolut, det är jättekul. Jag trivs jättebra i hemvärnet och kan verkligen rekommendera det här, för alla.

Hon tycker att det är skillnad mellan bemötandet hon får i grönkläder jämfört med det bemötande hon fick när hon jobbade civilt inom transportbranschen.
– I det civila kan man som 160 cm lång kvinnlig lastbilschaufför få en del gliringar. Här är det inget sånt. Här är jag förare. Det är ingen som bryr sig om att jag är tjej.

I en av Umeås hamnar hittar vi Frida Holmbom, 25 år från Lycksele. Hon arbetar till vardags som polis men är nu på plats i hamnen med sin schäfer Vectra för att sköta bevakningen tillsammans med övriga soldater i bevakningskompaniet. Hon har varit hundförare i Hemvärnet i drygt fem år.
– Jag trivs jättebra. Det är kul att vara iväg och öva så här även om det inte alltid händer saker. Det är ju en stor övning så det blir lätt lite stiltje över tid, men det är väldigt kul när det väl händer.

En dryg halvtimme innan vi pratas vid kom en pistolbeväpnad man mot infarten och öppnade eld som besvarades av soldaterna. I samma veva dök det upp ytterligare två personer som öppnade eld med automatvapen och sedan försvann från platsen.
– Nu hoppas jag att de försöker smyga sig på oss och att Vectra får vittring så vi får plocka dem, det hade varit kul, säger Frida.

Viktig utvärdering

För första gången i Västerbottensbataljonens historia används den militära analysmetoden MARTA, militär analysmetod för reliabla taktiska värderingar, under övningen. Ute på varje enhet i övningsterrängen finns personal som följer med och observerar det som görs och för in svar på kryssfrågor i en bedömningsmall i en minidator.
– Även om det tar några dagar att bli varma i kläderna så upplever jag att övningen gått bra för vår del och att vi löst uppgiften. Det ska bli intressant att se om MARTA-värderingen kommer till samma slutledning. Det är jättebra att vi får en objektiv bedömning. Därefter får vi ta tag i de delar där det eventuellt finns brister. Och det är ju det som är syftet med att öva, säger Thomas Jonsson.

Oväntat generalsbesök

Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg är på plats i Umeå för att följa övningen under fredagen. Och han kom oanmäld.
– Jag brukar göra så ibland. Ingen annan än jag själv har vetat att jag ska hit till Umeå, säger han och ler.

Han vill trycka på vikten av att öva bataljonen i större skala.
– Det ger dem chans att träna hela förbandsstrukturen i bataljonen, från ledning ner till enskild soldat. Övningsupplägget ser mycket bra ut, inte minst när det gäller den viktiga träningen för de chefer som normalt sett inte tjänstgör i Försvarsmakten.

Under förmiddagen besökte rikshemvärnschefen bland annat bataljonstaben samt en tankningsplats där bataljonens TOLO-grupp (tanknings- och laddningsomgång) arbetade för fullt för att fylla upp fordon tillhörande ett av insatskompanierna. Efter att ha gått runt och pratat med soldater och befäl är han mycket nöjd.
– Det är bara positiva ord. Det tycker jag är ett genomgående kännetecken för alla våra engagerade hemvärnssoldater. De är här för att de tycker att det är kul och meningsfullt. I takt med att övningar i skarp miljö, med skarpa skyddsobjekt ökar så ökar även känslan av att man verkligen gör något meningsfullt. De upplever att de har en uppgift att fylla och att de gör skillnad. Det är viktigt.

– Och det finns alltid plats för fler inom Hemvärnet, avslutar Roland Ekenberg.

Vill du också ha en plats i Hemvärnet och Västerbottensbataljonen? Skicka in en intresseanmälan