Generalrepetition inför insats i Afrika

Mali 04 slutövar

Den sörmländska landsbygden visar sig från sin bästa sida. I solskenet grupperar det svenska underrättelseförbandet Mali 04 sin främre patrullbas. Spaningssoldaterna förbereder sig för uppdrag och det främre sjukvårdsstödet upprättas. När allt är förberett beger sig patrullerna ut för att skapa en bild av hur det ser ut i området. Samtidigt understödjer stabsplatsen från campen arbetet på fältet. Med helikopter löser man transporterna på längre avstånd. Nästa malistyrka, Mali 04, övar för FN-uppdraget Minusma.

Förare håller uppsikt under samverkansmoment. Foto: Kalle Bendroth/ Försvarsmakten

Underrättelseförbandet Mali 04 genomför slutövning i Kungsängen. 250 soldater samövas för att under försommaren påbörja sin insats i Mali när de tar över ansvaret för den svenska insatsen.

Armétaktisk chef, Stefan Andersson är på plats för att få en uppfattning av hur förberedelserna går.

- När jag pratar med personalen i styrkan och får berättat hur de ligger till så känns det robust. Styrkan är väl förberedd, vid gott mod och har ett öppet sinne. Alla ska vara medvetna om att det här är ett FN-uppdrag, ett uppdrag som spänner över mer än den militära arenan. Med den andan som förbandet har så kommer man lösa uppgiften med de resurser man förfogar över, säger brigadgeneral Stefan Andersson.

En stor del av övningen vigs åt samtal med lokalbefolkningen för att få en bra överblick över hur läget är i området.

Chefen för Mali 04, Jonas Nilsson, är nöjd med sättet som förbandet genom övningen har utvecklat sina metoder, samtidigt som man lyckats behålla beprövade koncept.

- Vi har under övningen sett många goda exempel på individer som har gjort det där lilla extra för att vi ska lyckas. Längs hela linan jobbas det hårt. Var och ens arbete är betydelsefullt, jag upplever att alla känner det.

Runt omkring den övade campen kommer och lämnar patrullerna. Några är ute på längre uppdrag, medan andra patrullerar närområdet för få en bättre lägesuppfattning i där.

- Jag är stolt över att vara chef för förbandet. Det är en förmån att få jobba med så kompetenta kollegor. De gör att jag är övertygad om att vi kommer infria de förväntningar som omvärlden har på oss. Slutligen vill jag tacka de som har gjort den här övningen så bra som den har blivit. Det hjälper oss att bli så väl förberedda som möjligt när vi övertar ansvaret för insatsen, avslutar Jonas Nilsson.