Första flygningen som stöd till Frankrike

I början av april avslutades Försvarsmaktens första stödflygning med C-17, från HAW (Heavy Airlift Wing) som en del i det bidrag till Frankrike som Sverige beslutat att lämna efter terroristattacken i Paris i november.

Försvarsmaktens första flygning som stöd till Frankrike är nu genomförd med transportflygplanet C-17 från Heavy Airlift Wing.
Försvarsmaktens första flygning som stöd till Frankrike är nu genomförd med transportflygplanet C-17 från Heavy Airlift Wing.
Försvarsmaktens första flygning som stöd till Frankrike är nu genomförd med transportflygplanet C-17 från Heavy Airlift Wing. Foto: Ville Tuokko/ HAW

Att Försvarsmakten ska stödja Frankrike med flygtid från det internationella samarbetet HAW, grundar sig på ett regeringsbeslut. Efter terrorhandlingarna i Paris aktiverade Frankrike EU-fördragets artikel 42.7, som stadgar att om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp ska övriga medlemmar ge stöd och bistånd. Sveriges regering beslutade att stödja med strategisk lufttransport.

– Förberedelserna för Försvarsmaktens del påbörjades i slutet av januari, då en mindre delegation besökte det franska högkvarteret i Paris, säger Claes Svahnqvist på Försvarsmaktens Logistikförband.

Fraktflygplanet C-17 lyfte från Pápa i Ungern där den har sin hemmabas och flög till franska flygbasen Evereux och lastade cirka 22 ton last avsedd för den franska styrkan i Tchad. Försvarsmakten stöttade även fransmännen med personal och materiel för att förbereda lasten från Evereux.

Efter att lasten levererats i Tchad, fortsatte flygningen till Centralafrikanska republiken, där en ny last väntade på att tas hem till Frankrike.

– Flygningen tog ungefär 20 timmar ur den fastställda ramen på 100 timmar. Nästkommande flygning är under planering, säger Claes Svahnqvist.