Must summerar verksamhetsåret 2015

2015 har liksom föregående år präglats av en intensiv säkerhetspolitisk omvärldsutveckling. Must arbetar med att ta fram analyser och underlag utifrån regeringens och överbefälhavarens inriktning, men också med att skydda Försvarsmakten mot bland annat underrättelsehot och IT-hot.

Must årsöversikt för 2015 har nu kommit ut.

"Ett säkrare Sverige i en osäker värld. Så lyder visionen för Must. Att världen är osäker har vi sett många exempel på under 2015. Genom duktiga och hängivna medarbetare har Must bidragit på många sätt till att öka vårt lands säkerhet under dessa osäkra förhållanden" skriver Gunnar Karlson, chef på Must, i förordet.

I den årsöversikt som nu publiceras förmedlas några nedslag i verksamhetsåret 2015 på Must.

Till årsöversikten