Första sjöoperativa helikoptern överlämnad

Nu har Försvarsmakten fått sin första marina version av det medeltunga helikoptersystemet HKP14. Som tillägg till den version som stödjer marktrupper med alla typer av transporter har den nya HKP14, version F, också en taktiska radar för ytspaning samt sonarer för spaning under vatten. Viktiga funktioner för ubåtsjakt.

Björn Palander som ingår i en av HKP14F besättningarna gratuleras till den nya helikoptern av flygvapenchefen.
Björn Palander som ingår i en av HKP14F besättningarna gratuleras till den nya helikoptern av flygvapenchefen.
Björn Palander som ingår i en av HKP14F besättningarna gratuleras till den nya helikoptern av flygvapenchefen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Helikoptern lämnades formellt över av FMV vid en ceremoni på tredje helikopterskvadronen i Ronneby. Där stödjer man redan marinen med den lätta sjöoperativa helikopter 15 samt en  grundversion av helikopter 14 som har standardutrustningen väderradar och elektro-optisk sensor.

Den som lämnade över loggboken till flygvapenchef generalmajor Mats Helgesson var Dan Ohlsson, tillförordnad Generaldirektör för FMV. Trots att helikoptern nu är överlämnad lovade han, "Vi på FMV kommer fortsätta jobba med Helikopter 14, varje dag, till dess att Försvarsmakten har fått sin sista leverans. Därefter kommer vi stödja Försvarsmakten med att vidmakthålla systemet, så historien om den sjöoperativa helikopter 14 slutar inte här, utan det är nu den börjar."

Den spaningsradar som sitter under HKP14F kan både söka av större områden och fokusera på små mål. Den kan också generera bilder. Sonarer som "lyssnar" under vatten finns i två versioner. Dels i form av sonarbojar som kan programmeras för olika sökavstånd och släppas ner i vattnet från helikoptern dels i form av en större dopp-sonar som sänks ner i vattnet genom ett hål i helikopterns golv.

Allt styrs från två arbetstationer i kabinen där operatörer också kan processa och skicka vidare den information som kommer in. Arbetsstationerna är av samma typ som redan finns ombord på marinens fartyg vilket kommer att underlätta jobbrotation och erfarenhetsöverföring mellan marinen och flygvapnet i framtiden.

Det är tio år sedan som Försvarsmakten senast hade en helikopter som kunde flyga med dopp-sonar och taktisk radar så den förmågan är mycket efterlängtad. Björn Palander är taktisk koordinator och en av en handfull som är kvar från den tiden och har erfarenhet av att jobba med den typen av sensorer.
- Nu ska vi öva för att återta den förmågan och med dagens teknik kommer den att bli mångfaldigt slagkraftigare.

Den nya helikoptern kommer att stå i hangar i ytterligare några veckor för att personal först ska utbildas i de nya systemen på backen. Senare under första halvåret kommer också den andra av nio beställda HKP14F att levereras. Slutversionen av den markoperativa Helikopter 14 heter HKP14E. Också där rör det sig om totalt 9 maskiner och de placeras på första helikopterskvadronen i Luleå.