Trängregementets krigsorganisation förstärks med pliktpersonal

För första gången på över 15 år genomför Trängregementet och Försvarsmakten återigen en krigsförbandsövning med pliktpersonal, en så kallad repövning. Under veckan har 23 personer, som kallats in enligt lagen om totalförsvarsplikt, infunnit sig på Trängregementet.

En soldat ligger vid en röd husvägg, tre soldater i regnställ omger denne.
Sjukvårdstjänst utomhus. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Soldaterna får träna sjukvårdstjänst på flera olika stationer med olika händelser. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Inne i värmen är det genomgång av sjukvårdstjänst. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
På skjutfältet utanför Varnhem. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Redo att skjuta. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Matdags. Avsaknaden av ärtsoppa är stor denna torsdag, men pastan smakade också bra. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

− Det är ett välkommet och nödvändigt bidrag. Genom att kalla in soldater på det här sättet tillvaratar vi kompetens vi en gång utbildat och som finns ute i samhället, säger överste Lennart Thomsen, chef för Trängregementet.

På grund av det osäkra omvärldsläget beslutade regeringen i december förra året, att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt beordra krigsplacerad personal till tjänstgöring för repetitionsutbildning. Beslutet är ett verktyg för att kunna samöva hela krigsförband och öka den operativa effekten för nationellt försvar.

På Trängregementet är det Movconkompaniet som ansvarar för den 10 dygns långa övningen, där bland annat vapenutbildning och utbildning i egen skyddsutrustning och försvar kommer att ingå.
− Det är många år sedan de tjänstgjorde så nu ska vi höja deras duglighet som soldater och öka kunskapen i deras befattning som trafiksoldater och transportledningsassistenter och deras roll i en operativ transport, säger kapten Mona Bäck, chef Movconkompaniet.