Trängregementet- en förutsättning för försvaret av Gotland

Vid hamnen i Visby strömmar 180 militära fordon från olika håll ut från fartyget. Movconkompaniet är där för att underlätta för förbandet. Med sina trafik- och transportledningsresurser leder kompaniet fordonen i organiserade rader för att därefter transportera förbandet till deras slutpunkt.

Soldater vid lastbil.
Trängregementet levererar. Foto: Johan Ljugné/Försvarsmakten
Lastbil i mörker, fäller flaket.
Trängregementet förser ett av förbanden med ammunition. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Siluett av person i mörker.
Laddning av ammunition. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Några timmar senare när mörkret har lagt sig, åker första logistikbataljonen med sina lastbilar in på en garageplan någonstans på ön och levererar en stor mängd ammunition till ett av förbanden.
- Som underhållssoldater är vår uppgift att ge förbanden de förnödenheter de behöver så de kan lösa sin uppgift under en längre tid, säger soldat Daniella Lundh.

Med anledning av säkerhetsutvecklingen i närområdet har Sveriges riksdag och regering beslutat att återupprätta försvaret av Gotland. Mellan den 2 och 12 november genomför Försvarsmakten en övning för att stärka försvaret av ön. Trängregementet är på plats och ger förbanden ett bra underhåll för att de ska bli mer uthålliga.
- Trängregementet som det enda försvarsmaktsgemensamma logistikförband är en förutsättning för att resten av Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter, för att förbanden ska kunna verka över tiden, säger övningsledaren kommendörkapten Johan Ljungné.

Flera förband har aktiverats och flyttats till Gotland. Syftet med övningen är att testa beredskapen och förmågan att med kort varsel flytta förband, ta materiel i bruk och snabbt lösa en uppgift.
- Oavsett var i landet förbanden befinner sig har vi förmågan att snabbt organisera, förflytta oss och leverera det understöd de behöver, säger överstelöjtnant Kenneth Mattsson, ställföreträdande chef på Trängregementet.

Trängregementets roll är bland annat att se till att de stridande förbanden har tillräckligt med ammunition att skjuta med, tillräckligt med drivmedel för att ta sig fram långa sträckor och tillgång till sjukvård om det skulle behövas. Stödet gäller såväl armén som flygvapnet och marinen.
- Anledningen till att vi förser dem med ammunition och drivmedel är att deras lager inte räcker så långt. Den här gången gick det väldigt snabbt, lätt och smidigt, säger Daniella Lundh som just avslutat en överlämning av ammunition till ett av förbanden.

Kenneth Mattsson, ställföreträdande chef för Trängregementet, berättar om Trängregementets roll i övningen.