Tester av vinsch på Helikopter 14

Under hösten genomfördes operationell evaluering, så kallad Opeval, av vinschning för helikopter 14 i Ronneby. Personal från Luftsstridsskolans utvecklingsenhet har tillsammans med personal från tredje helikopterskvadron genomfört flertalet flygningar med olika moment.

Uppvinschning av nödställd från flermansflotte. Foto: Tredje helikopterskvadronen.
Nödställd vinschas upp tillsammans med ytbärgare från enmansflotte Foto: Tredje helikopterskvadronen.

Syftet med evalueringen är att testa materielsystemet operativt, vilket i sin tur ger underlag till flygoperationell manual och utbildningsunderlag. Under momentövningarna noteras även förslag till förbättringar, både av rutiner och materielsystem.

Övningar över mark och hav

Under veckan genomfördes tre olika momentövningar med vinschning: vinschning i skog, vinschning från vatten och vinschning från fartyg.

Vid moment ett, vinschning i högstammig skog, användes en docka och bår. Ytbärgare fanns på marken och vinschoperatör med övrig besättning i helikoptern. Momentet kräver precision och koncentration då det finns en risk att fastna med vajern i träden runt omkring.

Under moment två, vinschning från vatten, vinschade ytbärgaren upp nödställda personer från vatten, från enmansflotte och från flermansflotte. Samspelet mellan kabin och cockpit är av stor vikt för att positionera helikoptern rätt.

Det tredje och sista momentet, vinschning från fartyg, genomfördes tillsammans med en av marinens bogserbåtar. I detta moment övades även nödåtgärder om en vinsch slutar fungera. Det är viktigt att ta hänsyn till hinder men också effekten från rotorn som kan få påverkan på fartyget. Momentet genomfördes med vinsch och styrlina både mot stillaliggande fartyg och fartyg i rörelse.

Alla procedurer testas flertalet gånger och på olika sätt. Allt dokumenteras med bilder, film och anteckningar. Trots lång erfarenhet av vinschning från helikopter 10 är det viktigt att vara fokuserad. Går något fel så måste alla agera på rätt sätt. Därför gås också momenten igenom mycket noggrant innan flygning.

Resultat

Evalueringen av vinschning på Helikopter 14 har gått mycket bra och inga större problem har uppstått. En fråga att ta tag i är hur helikoptern ska skyddas om vajern skrapar mot kabin. Nu får vinschoperatören hålla ut vajern med handen eller ibland foten. Så länge det finns flera i kabinen så är det inget större problem, utan problemet uppstår först när vinschoperatören ensam skall genomföra alla moment. Det troliga utfallet av denna evaluering blir att systemet kommer att bli godkänt. Men även om vinschen blir godkänd så dröjer det en tid innan systemet kan vara operativt. Det behövs eventuellt nytt materiel som ska utvecklas och beställas och slutligen måste även personalen utbildas.

Framtiden för Helikopter 14

Förmågeutvecklingen följer en plan som görs långt i förväg. Man fokuserar på en förmåga i taget och den förmåga som står på tur är undervattensspaning med dippsonar, som enligt planen ska testas under 2016.