Ny chef på Södra skånska regementet och Militärregion syd

Idag övertog överste Stefan Smedman ledningen av Södra skånska regementet
på Revingehed och i Militärregion syd.

Chefen för Södra skånska regementet och 
MR S från 2015-10-02
Chefen P 7 och Militärregion Syd, överste Stefan Smedman Foto: Jan Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Överlämning av fanan Foto: Karl Bendroth/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Parad Foto: Karl Bendroth/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
P 7´s förtjänstmedalj i guld Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Inledningstalet som ny chef Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
framför förbandet när generalen Silver hade förrättat chefsbytet Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Många prominenta gäster dagen till ära Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Generalen Silver chef Prod, förrättade chefsbytet Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
151002 Chefsbyte på P 7
Till pompa och ståt med lunds HV musikkår Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

Under fredagen blev det officiellt då chefsöverlämningen, med tillhörande ceremoni tog plats på Revingehed.

Efter fyra år och välförrättat värv, tackar Michael Nilsson för sig som regementschef, och återvänder till Skövde. Nu som chef för Markstridsskolan. Som ett tecken på förbandets uppskattning tilldelades Michael Nilsson regementets förtjänstmedalj i guld.

Beredd att fortsätta

Stefan Smedman, bördig från Västergötland där han startade sin karriär på Skaraborgs regemente 1990. Resan har därefter gått via högkvarteret, och kommer senast från Kabul i Afghanistan för att nu ta över ledningen i söder.
De senaste veckorna har han tillsammans med personal ur regementet och högkvarteret genomfört förberedelser för att på bästa möjliga sätt förbereda sig själv och organisationen för detta.

- Stort tack till alla som stöttat mig under denna tid. Jag känner mig fullt förberedd att påbörja mitt värv här på Revingehed, säger en fokuserad pågående chef.

- Jag har fått förmånen och förtroendet att få en av Försvarsmaktens finaste befattningar, på ett mycket väl fungerande pansarförband, sa Stefan Smedman. Det är min ambition att fortsätta den utveckling som Michael Nilsson startade, fortsatte Smedman.

I Södra Skåningarnas kamratförenings tidning 2013 skrev avgående C P 7, Michael Nilsson att det är nu det börjar! Då stod regementet inför stora uppgifter och utmaningar vilket bl.a. innebar utveckling av ett nytt krigsförband med pansarterrängbil 360, införande och utveckling av MRS, 72:a mekaniserade bataljon som nyligen återvänt från insats i Afghanistan, kvalificerad träning av hemvärnsbataljoner, stor infrastrukturutveckling mm.

I sitt inledningstal tryckte Stefan Smedman vidare på att,

- Det är nu vi fortsätter! I höstas fattade riksdagen ett beslut som innebär att försvaret tillförs mer resurser för att kunna klara den högre ambition som ålagts Försvarsmakten. Detta beslut grundas givetvis på den försämrade utveckling inom säkerhetsläget som vi sett i Europa under flera år.  Uppgiften som då ålagts P 7 innebär att vi samtidigt skall genomföra insats internationellt med 71:a bataljon, vi skall fortsätta att rekrytera och utbilda 72:a mekaniserade bataljon, vi skall fortsätta att höja den operativa förmågan på våra hemvärnsbataljoner och staber samt givetvis vårda våra stolta och gamla traditioner. 

Kommunikation

- Dessa uppgifter kommer att ställa krav på att vi tillsammans genomför noggranna analyser om hur vi kan lösa detta på bästa sätt. Vi skall tillsammans utarbeta tydliga målsättningar som hjälper oss att hitta vår roll i dessa komplexa uppgifter. Ett utav nyckelorden för att alla medarbetare och chefer är att de skall känna sig trygga inför framtiden är kommunikation dvs att vi alla kan diskutera, förstå och beskriva vad vårt arbete leder mot och när det är dags för leverans! avslutade pågående chefen för P 7 och Militärregion syd.

Avslutningsvis och som tecken på ansvaret att leda P 7, MR S  och bli Södra skåning tog Stefan Smedman på sig P 7 märke och emblem.