Tredje brigadstaben tar sikte på Cold Response 2016

Under vecka 39 genomförde ett sextiotal personer ur tredje brigadstaben en stabstjänstövning i Boden.
–Det har varit en mycket bra övning. Nu tar vi sikte på brigadledningsträningsövningen i Enköping i november, Vintersol i februari och slutligen Cold Response i Norge till våren, säger överste Lars Karlsson, chef för tredje brigaden.

Vid lunchtid på fredagen avrundade brigadchefen överste Lars Karlsson stabstjänstövningen med en kort genomgång. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Tommy Åkesson från Försvarsdepartementet går igenom den försvarspolitiska inriktningen för tredje brigadstaben Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Huvudsyftet med stabstjänstövningen har varit att utbilda hela personalen, såväl fast anställda som reservofficerare, på en ny ledningsmetod som bygger på att brigadstaben leder från det som kallas främre ledningsplats. Det innebär en mindre, lättrörlig ledningsplats i form av splitterskyddade fordon relativt långt fram i terrängen. Den främre ledningsplatsen ger brigadchefen möjlighet att leda brigaden på ett mer flexibelt och enklare sätt jämfört med att leda från stabsplats - en ledningsplats som grupperar i byggnader eller med containrar och som stödjer den främre ledningsplatsen.
–Allt har gått helt enligt plan och jag tycker att vi har lyckats förmedla den nya metoden på ett bra sätt, säger en nöjd Lars Karlsson.

Positiv respons

Drygt trettio av de totalt sextio deltagarna i stabstjänstövningen är reservofficerare. Under veckan har de tillsammans med stabens fast anställda personal bland annat genomfört olika taktiska spelövningar för att öva de olika momenten.

Och när övningen utvärderades under fredagen så var det i huvudsak positiva ordalag från deltagarna.
–Vi är mycket nöjda med övningen och känner oss trygga med resultatet. Det är bra att vi får öva tillsammans hela staben, både de fast anställda och våra reservofficerare, säger överstelöjtnant Tommy Sjödén, stabschef vid tredje brigadstaben.

Leder multinationell brigad

I mars genomförs den stora multinationella storövningen Cold Response 2016 i Norge. I övningen deltar över 15 000 soldater från ett flertal länder, däribland Sverige. Under övningen kommer brigadchefen Lars Karlsson, tillsammans med delar ur tredje brigadstaben och ett antal utländska stabsmedlemmar, att leda en multinationell brigad på omkring 4300 personer.

Och då vill det till att allt fungerar.