Operation Urdarmåne

- beredskapsövningen som stärker säkerheten i norr

Situationen vad gäller rätten till Arktis naturtillgångar har eskalerat och Sverige har nu indirekt dragits in i en konflikt där vi tvingas till militära insatser för att vidmakthålla den egna territoriella integriteten. Scenariot i tredje brigadstabens beredskapsövning Operation Urdarmåne ligger inte allt för långt från vad som är tänkbart i verkligheten.
– Om det händer något i vårt närområde gäller det att vi är beredda att agera, och därför är det också viktigt att vi i brigadstaben övar tillsammans med armétaktisk chef, ledningsresurser och underställda förband, säger överste Lars Karlsson, chef för tredje brigadstaben.

"Det handlar om att säkerställa att vi verkligen klarar av att genomföra en insats av det här slaget, där en brigadstridsgrupp sammanförs från olika delar av landet och därefter ska lösa en komplicerad uppgift" säger brigadchefen, överste Lars Karlsson. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Framme i Kiruna. Nu ska både personal och materiel lastas av. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Omlastning för rätt viktfördelning. På F 21 lastades en av "Galtarna" av tillfälligt för att få ombord brigadstabens lätta personterrängbil. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Soldater från Ledningsregementet upprättar satellitkommunikationen för att kunna förse brigadstaben med samband. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Människa och maskin får samsas om utrymmet i det stora transportflygplanet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Boeing C-17 Globemaster III med en lastkapacitet på 77 500 kilo används för transport av både stridsfordon, trupp i tryckkabin och förnödenheter vid humanitära insatser. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Trots att vi har en fantastiskt bra stab och ett gott samarbete med ledningsplutonen, är vi inget självspelande piano, vi behöver hela tiden träna för att bli bättre och under en sån här övning hittar man ett antal saker som vi kan utveckla" säger brigadstabens chef Tommy Sjödén Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Transporten gick från Kiruna Airport till övningsområdet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Genomgång av kartan innan den främre ledningsplatsen ger sig iväg. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Torsdag morgon den elfte juni startade beredskapsövningen Operation Urdarmåne i Boden – en övning i kölvattnet av de senaste årens försämring av säkerhetsläget i Europa. Övningens primära syfte är att öva chefer, rutiner och planering inom ramen för ett tänkt krisscenario i Norrbotten, en strategiskt viktig plats med närheten till Arktis.
– Det handlar om att säkerställa att vi verkligen klarar av att genomföra en insats av det här slaget, där en brigadstridsgrupp sammanförs från olika delar av landet och därefter ska lösa en komplicerad uppgift, säger Lars Karlsson.

Förutom personal ur tredje brigadstaben deltar även personal från andra förband. Bland annat deltog delar av hemvärnets Lapplandsjägarbataljon i Kiruna, samt att delar av elfte ledningsplatsbataljonen och tolfte sambandsbataljonen ur Ledningsregementet i Enköping. De två senare med uppgift att stötta tredje brigadstaben med samband och en främre ledningsplats. Del av tiden deltar även representanter från olika underställda förband i övningen.

Ovanlig flygtransport till Kiruna

Lördag 13 juni transporterades staben, en främre ledningsplats samt materiel med en Boeing C-17 Globemaster III, från Örebro, via Luleå Airport till Kiruna där övningen fortsätter fram till onsdag 17 juli. När flygplanet, som till vardags är stationerat på Pápa Airbase i Ungern, landade på Kiruna Airport fanns soldater ur Lapplandsjägarbataljonen på plats för att säkra flygplatsen under urlastningen.

Planet är ett av de tre plan som Sverige samutnyttjar inom ramen för den europeiska flygflottiljen Heavy Airlift Wing, ett samarbete mellan Sverige, Finland och tio Natoländer. Maxlasten, hela 77 500 kilo kan utnyttjas för transport av både stridsfordon, trupp i tryckkabin och förnödenheter vid humanitära insatser. Idag reser man dock lätt. I lastutrymmet trängdes drygt 35 personer med fyra terrängbil 16, även kallad ”Galten” varav tre med släp samt en lätt personterrängbil och två stora pallar vapen och annan utrustning.

Destinationen okänd

För att nå bästa effekt har övningen hållits hemlig för de drygt 75 deltagarna, som först under torsdagen fick veta var de skulle. Innan dess hade det spekulerats friskt.
– De flesta trodde nog på Gotland och ett deltagande i den multinationella storövningen Baltops. Men nu blev det Kiruna, något de knappast väntat sig. Men grabbarna verkar väldigt nöjda ändå och det har gått jättebra än så länge, säger övningsledaren kapten Fredrik Bergqvist från Ledningsregementet.

Nöjd stabschef

Ett av syftena med övningen är ju att öva cheferna, något som brigadstabens chef Tommy Sjödén tycker är bra.
– Det här är väldigt värdefullt för mig som chef i och med att det är en tillämpad övning där vi får agera efterhand utan att veta något på förhand. Övningar av den här typen ger oss även möjlighet att räta ut frågetecken som dyker upp efterhand och det är väldigt bra. Fick man önska något vore det väl att vi fick göra detta oftare.

Och trots att man är kort om folk då det endast är heltidsanställd personal på plats går allt enligt plan.

– När vi inte är full trupp med reservofficerarna på plats innebär det att vissa av oss får lösa uppgifter vi normalt sett inte gör. Men det har gått väldigt bra hittills, helt enligt förväntan. Trots att vi har en fantastiskt bra stab och ett gott samarbete med ledningsplutonen, är vi inget självspelande piano, vi behöver hela tiden träna för att bli bättre och under en sån här övning hittar man ett antal saker som vi kan utveckla.