”Liten och rörlig ledningsplats ökar våra möjligheter”

Under övning Höstlöv leder Tredje brigadstaben förbanden från främre ledningsplats ute i insatsområdet.
– Att vi nu får öva att leda från främre ledningsplats är möjligt tack vare att vi har vårt betjäningsförband från Ledningsregementet på plats. Ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av brigadförmågan, säger överste Lars Karlsson, brigadchef.

Tredje brigadstabens betjäningsförband från 111:e ledningskompaniet på Ledningsregementet upprättar främre ledningsplats under övning Höstlöv. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tredje brigadstabens betjäningsförband från 111:e ledningskompaniet på Ledningsregementet upprättar främre ledningsplats under övning Höstlöv. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ahmad Abdul-Fattah, ledningssoldat vid 111:e ledningskompaniet på Ledningsregementet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bekämpningschefen Stefan Nilsson visar den aktuella lägesbilden på kartan för brigadchefen Lars Karlsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under en övning som Höstlöv är det mest de stridande förbanden som syns, men utan en fungerande ledning skulle en samordnad insats inte vara möjlig. I övningens scenario ska förband på marken och i luften avvärja en fientlig luftlandssättning i området. Det ställer höga krav på bra samband och samordning.
– Nu övar vi som vi ska kunna verka, en liten och rörlig ledningsplats ger oss möjlighet att kunna följa bataljonernas anfallsrörelser. Till exempel kan vi vara nära de främsta förbanden så att vi snabbt kan mötas och samverka öga mot öga med underställda chefer om vi inte har samband. Vi blir inte lika beroende av att tekniken alltid fungerar, fortsätter Lars Karlsson.

Betjäningsförbandet gör det möjligt

Att kunna upprätta och efterhand snabbt flytta brigadstabens ledningsplats är inte möjligt utan att någon ser till att det blir gjort.
– Det är vårt betjäningsförband från Ledningsregementet som ger oss en möjlighet att leda brigaden som vi vill. De bygger snabbt upp den främre ledningsplatsen, upprättar samband och ser till att allt fungerar. Sen kan dom snabbt packa ihop och flytta den så att vi hela tiden finns i förbandens närhet, säger Lars Karlsson.

Ahmad Abdul-Fattah är ledningssoldat vid 111:e ledningskompaniet på Ledningsregementet och det är delar av det kompaniet som är Tredje brigadstabens betjäningsförband.
–Det har fungerat jättebra hittills, vi är samövade sedan tidigare och alla vet sin uppgift, säger Ahmad Abdul-Fattah.

Utvecklingen fortsätter

För Tredje brigadstaben fortsätter utvecklingen av brigadförmågan på den inslagna vägen.
– Det senaste året har vi tagit stora steg framåt, vi ledde förbanden under fjolårets Höstlöv, övning Vintersol i februari och Cold Response i mars, där vi utgjorde stommen i en multinationell brigadstab med stabspersonal från ytterligare sex nationer, fortsätter Lars Karlsson.

Samverkan under insats

Under söndagen omgrupperade 91:a artilleribataljonen för nya uppgifter i Jokkmokksområdet. Under resans gång ändrades förutsättningarna och bataljonen fick order om att gå tillbaka till Boden via Harads.
– När dom kom tillbaka och skulle gruppera i den mekaniserade bataljonens område här på södra skjutfältet kunde vi snabbt ordna samverkan över radio mellan de båda bataljonerna. Det är viktigt att det fungerar smidigt när ett förband ska in i ett annat förbands område samtidigt som striderna pågår, avslutar brigadchefen Lars Karlsson.