Ytterligare ett steg framåt

– utvecklingen av brigadledningsförmågan fortsätter

Ett av målen med Vintersol var att öva brigadledningsförmåga och samordning av förband mot en kvalificerad motståndare.
– Vi har tagit ytterligare ett steg framåt mot nästa stora mål, att återigen leda en multinationell brigad under övning Cold Response 2016 i Norge, säger överste Lars Karlsson, brigadchef.

Jan Leinonen, Daniel Ekdahl och Rickard Zakrisson har tillsammans med nio andra deltidssoldater och en officer fungerat som Tredje brigadstaben betjäningsförband. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Brigadchefen, överste Lars Karlsson, i samtal med danske brigadchefen, brigadgeneral Per Knudsen och chefen för andra pansarinfanteribataljonen vid Jydske dragonregiment, överstelöjtnant Anders Berg Olesen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under måndagen besökte även arméchefen, generalmajor Anders Brännström, och Försvarsmaktens ledningssystemchef, brigadgeneral Lena Hallin , den främre ledningsplatsen. Här får de en lägesuppdatering av brigadchefen Lars Karlsson och Carl-Henrik Melin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

För Tredje brigadstaben fortsätter utvecklingen av brigadförmågan på den inslagna vägen.
– Vi tar varje tillfälle att leda våra förband under varje övning som genomförs. De senaste åren har vi tagit viktiga steg framåt. Vi ledde förbanden under övningarna Höstlöv 2013, Vintersol, Cold Response och Höstlöv 2014, och nu leder vi under här övningen, berättar Lars Karlsson.

Deltidssoldater fixade rörligheten

Under Vintersol har Tredje brigadstaben inte haft tillgång till det ledningsförband från Ledningsregementet som ser till att upprätta och efterhand snabbt flytta brigadstabens främre ledningsplats utifrån de ledningsbehov som brigadchefen har.
– Det löste vi genom att kalla in soldater ur våra deltidsförband, 1921:a och 1922.a pansarskyttekompanierna. Det har fungerat bra, vi har kunnat leda hela övningen från främre ledningsplats, fortsätter Lars Karlsson.

Bättre förståelse

Jan Leinonen, Daniel Ekdahl och Rickard Zakrisson är tre av de tolv soldaterna som fungerat som betjäningsförband åt tredje brigadstaben under Vintersol.
– Det har varit intressant, vi är ju på pansarskytte normalt och det är ju mycket strid och högt tempo, så det här är ju något helt annat, säger Jan Leinonen från 1921:a pansarskyttekompaniet.
– En nyttig erfarenhet, man får större förståelse för helheten, säger Daniel Ekdahl.

Mot Cold Response 2016

Brigadstaben har alltså återigen fått öva som den ska kunna verka, med en liten och rörlig främre ledningsplats med möjligheter att kunna följa förbandens anfallsrörelser. Detta stött av en stabsplats som säkerställer funktioner och uthållighet.
– Vi har fått bra övning i dialog och rutiner för rapportering mellan brigad- och bataljonsnivå och utvecklingen fortsätter mot nästa stora delmål, Cold Response 2016. Då ska vi ännu en gång leda en multinationell brigad mot en kvalificerad motståndare, i det här fallet en fullstor norsk brigad.

Grundläggande vinterförmåga

Under måndagen besökte chefen för den danska första brigaden, brigadgeneral Per Knudsen, den främre ledningsplatsen.
– Vi är mycket nöjda med övningen. Att få öva tillsammans i ett större sammanhang i vintermiljö ger otroligt mycket. Vi kommer att försöka vara med på något sätt varje år för att långsiktigt kunna bygga upp en grundläggande förmåga att verka i vinterförhållanden, sa brigadgeneral Knudsen.

Stridsvärde

Även chefen för andra pansarinfanteribataljonen vid Jydske dragonregiment, överstelöjtnant Anders Berg Olesen, följde Vintersol under några dagar.
– Det här är en mycket bra övning för oss, förutom att öva i vinterklimat och den kuperade terräng som finns här, så kommer vi att ta med oss många bra erfarenheter hem. Först och främst att varje soldat får lära sig hur viktigt det är att ta hand om sig själv för att bibehålla stridvärdet, avslutade bataljonschef Anders Berg Olesen.