Tillsammans mot ett starkare nationellt försvar

Arméövning 2015 är slut men arbetet med att stärka arméns förmåga att försvara vårt land fortsätter. Befäl och soldater har vunnit nya kunskaper, vässat sina tidigare kompetenser och upptäckt förmågor hos varandra som stärker armén ytterligare. Men framförallt har övningen bidragit till att ta ytterligare ett steg mot ett gemensamt mål, att arbeta tillsammans för att försvara Sverige.

Arméchef Anders Brännström med den finske arméchefen Seppo Toivonen får information om övningsmomentet av chefen för 21:a ingenjörbataljonen Carl-Axel Blomdahl. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Övningsledaren Michael Nilsson i samtal med Östergötlands försvarsdirektör Jenny Knuthammar om framtida samarbete. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
”Mina förväntningar på Försvarsmaktsövning 2017 är att öva samtliga miljöer och funktioner. Sist vi gjorde det var 1993”, säger Bengt Andersson övningsledare för nämnda övning. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Övningens huvudsyfte har varit att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad. Detta innebär att de olika förbanden nu har blivit bättre på att samarbeta och tillsammans lösa uppgifter som en helhet. Överste Michael Nilsson, chef för Markstridsskolan och övningsledare för Arméövning 2015, är mycket nöjd med övningens omfattning.
– Vi har tagit de första stegen att verka inom brigads ram och jag tror att alla förband har fått en ökad förståelse vad det innebär och kan se sin del i ett större system.

Övningen har bland annat bidragit till en högre kunskap om varandras förmågor och hur man kan använda dessa för att bli bättre som helhet. Förbanden har direkt sett vilka förmågor som finns och också hur dessa kan fungera tillsammans under realistiska förhållanden i de situationer som har uppstått under övningen.
– Vi har till exempel transporterat flera av våra förband med Däcksbro 200-färjor över Motala ström. Detta kunde vi göra tack vare att vi har den kompetensen i våra ingenjörbataljoner, säger Michael Nilsson. Vi har blivit bättre på att tillsammans arbeta mot ett större gemensamt mål. Och som man populärt brukar säga, att 1+1 = 3. Slutprodukten blir i sin helhet mycket bättre än de enskilda förmågorna var för sig.

Tydlig inriktning

Nästa steg för armén fokuserar på materiel och övningsverksamhet enligt generalmajor Anders Brännström, arméchef. Utmaningarna kommer att vara många och vikten att vi får en välutbildad och motiverad personal är stor. Detta ska bland annat ske genom övning.
– Vi måste genomföra en gedigen övningsverksamhet. Det politiska beslutet är väldigt tydligt, där väpnad strid mot en kvalificerad motståndare och att försvara landet, är den absoluta huvuduppgiften.

Enligt arméchefen skulle en optimal situation vara en tydlig kraftsamling och fokusering mot det nationella försvaret, med ett inslag av internationella operationer. En kombination som skulle påverka armén positivt.
– Jag tror att de allra flesta är utomordentligt tacksamma för den tydliga inriktningen mot nationellt försvar som vi jobbar med idag. Men vi måste få balans och inte per automatik utesluta den internationella aspekten. Jag tror att en optimal situation skulle vara en tydlig kraftsamling och fokusering mot det nationella försvaret med inslag av internationella insatser. Det är den tydliga politiska viljan och nödvändigt med hänsyn till utvecklingen i Europa och i världen, säger Anders Brännström.

Stort tack

– Vi har alltid en utmaning när vi övar på civil mark. Vi ska hålla oss väl med allmänheten och skapa ett intresse för Försvarsmakten. Vi uppfattar nu i slutskedet att vi fått mycket positiv respons, för även befolkningen har ju insett att vi är till för försvaret av Sverige. Jag vill därför rikta ett stort tack till allmänheten för det stöd som getts och till deltagarna i övningen som visat på professionalism och engagemang, avslutar övningsledaren Michael Nilsson.