På färja över Motala ström

De svenska markstridsförbanden fortsätter striderna på båda sidor om Vättern. Men de möter en kvalificerad motståndare som hela tiden sätter käppar i hjulet. För att Andra brigadens förband skulle kunna ta sig över Motala ström och fortsätta anfallet fick maskin- och brokompaniet från Ingenjörbataljonen i Eksjö upprätta färjeförbindelse med Däcksbro 200.
– En riktigt bra övning för oss, det är nästan 800 meter över till andra stranden, det är strömt och vinden ligger på ordentligt, säger Robin Krüger, soldat på kompaniet.

Robin Krüger, deltidssoldat på maskin- och brokompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av bogserbåtarna sjösätts med hjullastare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pontonerna sjösätts direkt från lastbil och soldaterna bygger ihop färjan i vattnet med hjälp av bogserbåtarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Färjan drivs av två, tre eller fyra bogserbåtar beroende på hur mycket det strömmar och mycket det blåser. Båtarna fick jobba hårt då det blåste relativt kraftigt ute på Motala ström under lördagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Jag tycker det är perfekt att vara inne ett par gånger per år och göra nåt annat. Man känner att man är med och gör något som är viktigt” sa Conny Lindén. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Att vara med i sån här stor övning ger otroligt mycket, vi lär oss massor”, sa Peder Andersson, chef för maskin- och brokompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Delar av Artilleribataljonen på väg över Motala ström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Öppet vatten utgör ett formidabelt naturhinder för framryckande förband, ett hinder som måste överbryggas. När avstånden överstiger 150 meter kan man inte bygga en bro utan använder sig istället av färjor för att skapa tillfälliga övergångar, och det var precis det som skedde under lördagen i Motala.
– Äntligen har vi fått till en övning där vi får transportera andra förband än oss själva. Det här är mycket bra både för oss och de andra deltagarna i övningen, berättar major Peder Andersson, kompanichef vid maskin- och brokompaniet.

Efter några år där utbildningen på Däcksbro 200 legat på is började Göta ingenjörregemente utbilda på systemet igen för tre år sedan.
– Det här är fjärde året vi utbildar deltidssoldater på Däcksbro-systemet, i år har vi dessutom förstärkt plutonen med heltidstjänstgörande, fortsätter Peder Andersson.

Göra något viktigt

En av de deltidstjänstgörande soldaterna är Conny Lindén från Norrköping, han arbetar som murare till vardags.
– Jag gjorde värnplikten 2006-2007 på Ing 2. Ett av mina befäl hörde av sig för några år sedan och rekryterade mig till kompaniet. Jag tycker det är perfekt att vara inne ett par gånger per år och göra nåt annat. Man känner att man är med och gör något som är viktigt, säger Conny.

Två färjor

Däcksbroplutonen förberedde övergångsområdet på respektive strand och byggde två färjor på fredagsförmiddagen. Under eftermiddagen provtrafikerades färjorna med egna fordon och klockan 06.00 på lördagsmorgonen var man beredd att börja transportera andra förband över Motala ström.
Under lördagen överskeppades cirka 100 fordon och närmare 400 soldater och officerare.
– En riktig utmaning men vi har haft ett bra flyt hela dagen, för man ska veta att första gången hela plutonen övade tillsammans var i juni uppe i Dalälven, säger Peder Andersson.