Nordiskt samarbete lyfte bataljon

71:a bataljon övade på bornholm

Att flyga över runt 400 personer och sjövägen landsätta runt 50 personer med 12 fordon var starten på 71:a bataljonens övning på Bornholm. En samövning med underrättelsefokus, var målet.

- Ju snabbare vi kan rusta på våra soldater, ju snabbare kan de börja lösa sin uppgift, säger logistikofficer kapten Caroline Dölling. Foto: Jimmy Croona/ Combat Camera
Många och värdefulla underrättelser kom fram efter att ha gått igenom motståndarens anteckningar, som de bar på sig. Foto: Jimmy Croona/ Combat Camera

Det är eftermiddag på den tredje dagen av bataljonsövningen. Runt omkring på den danska idylliska ön har soldater från 71:a bataljonen från P 7 tagit sig fram till fots över området, patrullerat, spanat, samlat underrättelser från lokalbefolkningen och genomfört operationer mot fienden. På Rönne flygplats arbetas det för fullt med transporterna och packningen hem (re-deployering) av bataljonen.

– Samarbeten som det vi har med danska Opklaringsbataljon (spaningsbataljon) blir för oss en viktig pusselbit både vad gäller vår möjlighet att öva i ny terräng och öva deployering, men också en möjlighet att lära från varandra, säger överstelöjtnant Jonas Nilsson, bataljonchef för 71:a bataljon.

Förberedelser A och O

Att som under den här övningen få hela bataljonen på rätt plats på rätt tid tar just det; tid. Arbetet med underlaget för att kunna genomföra övningen började redan förra sommaren.

 – Vi har haft mycket användning av det underlag som vi arbetat fram inför vår beredskap i Nordic Battlegroup där vi stått för huvuddelen av markförbandet. Med det som grund och med stöd från Movcon (Movement control), JSS (Joint Service Support) och P 7 SeC (Service Center) har vi lyckats flytta hela bataljonen. Det var länge sedan ett svenskt förband gjorde något liknande, så det är klart att vi var väldigt nöjda när vi såg hur personal och materiel sammanfördes när vi landade in här på Bornholm, säger Tomas Widén.

Opklaringsbataljon

I gryningen påbörjade bataljonen ett anfall mot motståndsgruppen ”Alpha” vilka i själva verket består av soldater från danska Opklaringsbataljon på Bornholm. 71:a bataljon har under morgonens underrättelseoperation tagit fångar som ska transporteras till bataljonens fångsamlingsplats. Kapten John Walther, ställföreträdande bataljonchef för Opklaringsbataljon följer momentet.

 – Från vårt perspektiv är det viktiga att 71:a bataljon får en bra övning. Vi har planerat den här övningen i ungefär ett år, sedan vi själva var och övade på P 7:s övningsfält. Vi har haft ett mycket bra samarbete med P 7 och 71:a bataljon, ett samarbete jag hoppas fortsätter även framöver, säger John Walther.

Det är en stor del av Bornholm som används under övningen. Förutom den dolda inhämtningen som skett genom spaning, har soldaterna sökt kontakt med invånarna genom så kallad ”social patrolling” för att försöka få underrättelser rörande motståndaren. Men enligt den danske ställföreträdande bataljonschefen är befolkningen vana vid den militära närvaron och hittills har ingen reagerat negativt på den svenska närvaron på ön.

 – Folk här på Bornholm tycker att det är spännande med besöket från Sverige. De är positiva och har förståelse, säger John Walther.

Inget får tappas bort

Tillbaka på Rönne flygplats går logistikofficer kapten Caroline Dölling och rättar till ett led i ”flödet”, rader av lådor och palletter där vapen, väskor och annan materiel ska packas. Allt ska dokumenteras och läggas på rätt plats så att det ska gå lätt att hitta sin utrustning bland de andra 450 utrustningarna och framför allt för att ingenting ska glömmas eller tappas bort. Det har gått nästan ett år sedan Caroline Dölling påbörjade planeringen för hur man på bästa sätt skulle deployera bataljonen, oavsett var det skulle ske, ett arbete som intensifierade de senaste månaderna.

– En förutsättning för att kunna genomföra den här övningen var att vi två månader tidigare genomförde en packningsövning med kompanierna. Man ser verkligen att de som var med där kunde genomföra de förberedelser som behövs för att deployera, säger Caroline Dölling

Ljudet av ett gigantiskt C-17 (transportflygplan) dånar över flygplatsen. Ett värdefullt svensk-danskt samarbete gjorde övningen möjlig och när den nu går mot sitt slut får soldaterna, som inte fått många timmar sömn de senaste dagarna, en möjlighet att ta en kort tupplur på den korta hemflygningen till Sturup. Tre flygturer och två färjeseglatser senare är bataljonen hemma på Revingehed igen - med all materiel.