Från övning till skarpt läge

Det var tänkt som en vanlig kompaniövning från början, men när Skaraborgs regemente P 4 skulle göra sin slutövning ”Våreld” tog elfte logistikkompaniet sin chans.
- Genom att öva tillsammans ger det oss en chans att öva i skarpt läge, säger major Niklas Pettersson, kompanichef för elfte logistikkompaniet.

Man som står och pekar på en skogsväg. Längre bort på vägen syns militärlastbilar.
Övning av nationellt försvar. Foto: Försvarsmakten

Tanken var att elfte logistikkompaniet skulle ha en kompaniövning där fokus skulle ligga på att vidmakthålla sina funktioner. När Skaraborgs regementes stora övning ”Våreld” sammanföll gavs elfte kompaniet möjligheten att öva nationellt försvar genom att understödja 42:a mekaniserade bataljonen.

För Trängregementets del sker deltagandet genom att elfte logistikkompaniet genomför en kompaniövning och utgående från denna kompaniövning stödjer de stridande förband med bland annat drivmedel, ammunition, mat och vatten för att träna förmågan nationellt försvar.

Andra förutsättningar

Under övningen står elfte logistikkompaniet fortfarande i beredskap för Nordic Battlegroup, vilket påverkar möjligheten att öva nationellt försvar fullt ut.

− Vi kommer inte att kunna öva fullt ut på grund av materielen. Vi har materiel för att lösa uppgiften som är kopplad till internationellt fokus och Nordic Battlegroup. Den här övningen är kopplat till nationellt fokus, understöd av brigad och vi har inte den materielen, säger major Niklas Pettersson.

Niklas Petterson förklarar att när de står i beredskap för Nordic Battlegroup jobbar de utifrån en internationell kontext där det finns en logistikbas, som betyder att all materiell och all logistik är samlad på en och samma plats. Den materielen är lastad för att kunna transporteras utomlands i huvudsak i containrar. När det gäller nationellt försvar handlar det om att bli mer rörlig för att kunna understödja brigaden. Det handlar om att göra förflyttningar och att inte stanna länge på samma plats. Det betyder att all materiel för eget kompani och de förnödenheter som är till för andra bör kunna tas med i ett ”lyft”. I övningen ”Våreld” kommer logistikkompaniet att utgå ifrån en stor grupperingsplats som i en internationell kontext men när de ska leverera förnödenheter kommer de jobba utifrån en nationell kontext.

− Principerna att leverera förnödenheter är densamma, men metoderna är lite annorlunda. Vi kommer att ha enskilda fordon som framrycker inom det område vi skall operera, vilket ur ett brigadperspektiv handlar om en yta av cirka 100 gånger 50 kilometer. Här är man mer beredd att ta en högre risk. Till skillnad från i en internationell kontext när vi kanske åker i konvojer om 20-30 fordon beroende på hur mycket vi ska leverera. Då är storleken en form av styrka och ger på så vis högre grad av egenskydd. Men i den nationella kontexten är vår rörlighet en styrka.

Sammanlagt deltar cirka 170 personer från Trängregementet i övningen ”Våreld”, med elfte logistikkompaniet ur första logistikbataljonen och en sjukvårdsgrupp ur första sjukvårdförstärkningskompaniet. Som stöd till elfte logistikkompaniet deltar också tre personer ur första logistikbataljonens ledning och stab.