Försvarsmakten kompletterar budgetunderlaget

Försvarsmakten lämnade i dag in en komplettering av budgetunderlaget för 2016 till regeringen. Kompletteringen utgör Försvarsmaktens bedömning om hur de ekonomiska tillskotten ska fördelas mellan de olika anslag som myndigheten disponerar. 

– Den slutliga detaljplaneringen för åren 2017 och 2018 är inte avslutad och kan komma att behöva justeras i Försvarsmaktens kommande budgetunderlag, säger chefen för ledningsstaben, Dennis Gyllensporre.

Komplettering BU 2016