Examensdag på Trängregementet

I dag, onsdag den 13 maj, är det stor examensdag på Trängregementet.

Daniel Borkmar är en av dem som blir deltidsanställd i Försvarsmakten. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

På förmiddagen tog 19 officerare som gått anpassad specialistofficersutbildning sin examen. Nästan hälften av dem kommer att börja sin anställning som specialistofficerare på Trängregementet.

Sedan vecka 34 förra året har kadetterna läst kurser som bestått av alltifrån ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska till militärteknik och krigsvetenskap. Genom hela utbildningen har teori varvats med praktik där kadetterna fått ta ett stort ansvar för sina studier.

Chefen för Trängregementet, överste Lennart Thomsen, höll tal för de nyutexaminerade.

− Ni ska känna er stolta över ert yrkesval. Ni kommer att utgöra ryggraden inom er profession. Ni är efterfrågade. Logistik är en nödvändighet för militära operationer och därför är ni så efterfrågade, sa han.

Fint besök

Eftermiddagen ägnades åt de 40 soldater som gått en 39 veckors befattningsutbildning med inriktning deltidssoldat. Förutom grundläggande militär utbildning har de fått befattningsutbildning som skyttesoldater eller gått drivmedelsutbildning, vattenutbildning eller körkortsutbildning mot lastbil. Det är 20 transportsoldater och 20 skyttesoldater som börjar sin anställning, antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat, i Försvarsmakten. En av dem som tog examen i dag var Daniel Borkmar.

− Det känns riktigt bra. Det bästa under den här tiden har varit gemenskapen. Man är med sina kamrater 24 timmar om dygnet, man är aldrig ensam. Man känner sig trygg även om det inte finns något hot runtomkring, säger han.

Daniel Borkmar är en av soldaterna som blir deltidsanställd i Försvarsmakten. För Daniels del betyder det tre veckor semester innan han börjar sitt civila arbete med att köra lastbil på Post Nord.

− Det kommer vara en markant skillnad att gå till ett civilt jobb. Jag kommer sakna att ta på mig de gröna kläderna varje dag, säger han.

Trots inriktningen mot deltid har nästan hälften, 19 stycken, av dem som tar examen blivit erbjudna en heltidsanställning som antingen skytte- eller transportsoldat på Trängregementet.

− Det stora är att alla ha fått en anställning i Försvarsmakten antingen som heltidsoldat eller deltidssoldat, säger kapten Björn Perbring, chef Mariebergskompani på Trängregementet.

Vid eftermiddagens examen närvarade också kommunalrådet Leif Walterum (C) och riksdagsledamot Kristina Yngve (C). Leif Walterum gratulerade soldatern och hälsade de välkomna till SKövde.

− Jag vill betona vikten av er för Sverige, Skaraborg och Skövde, sa han i ett tal till soldaterna.

www.facebook.com/trangregementet hittar du mer bilder från dagens examen.

På www.instagram.com/trangregementet kan ni följa Daniel Borkmar i hans vardag på Trängregementet den här veckan.