Utan logistik - ingen verksamhet

Under två intensiva dagar vid Försvarsmaktens logistik- och motorskola i Skövde, har deltagare från huvuddelen av Försvarsmaktens förband träffats för att få en förståelse och kunskap för logistikkedjor.
− Jag brukar säga att utan personal blir det inte mycket gjort och utan logistik blir det inte gjort särskilt länge, säger överste Lennart Thomsen, chef för Trängregementet.

En grupp soldater står på en kulle med gräs.
Jan Petersson håller genomgång avseende förplägnadstjänst. Foto: Försvarsmakten
Soldater ståt och tittar på en sioldat som står i mitten vid en trälåda.
Mikael Olofsson håller genomgång avseende vattentjänst. Foto: Försvarsmakten
Tre soldater i bild.
Mats Fransson håller genomgång avseende ammunitionstjänst. Foto: Försvarsmakten
Soldater står och lyssnar på en annan soldat som har genomgång av vattentjänst.
Mikael Olofsson håller genomgång avseende vattentjänst. Foto: Försvarsmakten
Genomgång fysiskt stridsvärde av Anna Carlemalm och soldat från 425:e trosskompaniet på P4. Foto: Försvarsmakten

Det är chefen för Trängregementet, överste Lennart Thomsen , som i sin roll som funktionsföreträdare för förnödenhetsförsörjning, som tagit initiativet att bjuda in till funktionsdagarna som omfattades av vatten-, ammunitions- och förplägnadstjänst.

Späckat schema

Orientera och utbilda på ny materiel, visa på funktionskedjor i Försvarsmakten, utveckla utbildningsmetoder inom ammunitionstjänst i fält och förnödenhetsförsörjning, vad avser ammunition, vatten och förplägnad, inom bataljonsstridsgrupp i brigads ram, där flygvapen-, amfibie- samt övriga arméförband stödjer stridsgruppen, var saker som togs upp.

− Målet med dagarna var att ge förståelse och en kunskap för funktionskedjan vad avser vatten-, ammunitions- och förplägnadstjänsten från nivå soldaten i eldställning intill bakre logistikorganisation, säger Owe Jansson, lärare vid Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Tanken med funktionsdagarna är att förbanden ska påbörja alternativt vidareutveckla sina rutiner vid övningar vad gäller att öva med förbandets tilldelade reglementerad utrustning genom att till exempel fältlasta förbanden och härvid även nyttja transportblind. Vidare ska vikten av att öva kvartermästar- och underhållsorganisation särskilt belysas syftandes till att övningsverksamheten genomförs på samma sätt som skarp verksamhet är planerad att utföras.

− Förbanden är medvetna om att allt inte hänger ihop ännu i omställningen mot nationellt försvar, men med fokus på soldaten/sjömannens förmåga att verka finns viljan att lösa ut förnödenhetsförsörjningen hela kedjan bakåt, säger Owe Jansson.

Nästa milstolpe, för arméförbandens del, är Arméövning 2015, där funktionerna kommer att övas fullt ut.