11:e logistikkompaniet vidmakthåller kompetens

Under veckan har elfte logistikkompaniet genomfört funktionsdagar. Syftet med dessa dagar har varit att bibehålla kompetensen på kompaniets alla delfunktioner och att inte ha så lång startsträcka under uppstarten på kommande övningar.

Flera lastbilar står uppställda i rad.
Konvojen är uppställd och väntar avmarsch. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Soldater står och tittar på en karta.
Nu vet konvojen vart dom ska upprätta överlämningsplatsen och transportchefen ger order till sina gruppchefer. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
En soldat står och pekar med handen mot lastbilar på en skogsväg.
Konvojen påbörjar framryckning mot och grupperar på överlämningsplatsen. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Lastbilar i rad.
Överlämningsplatsen är grupperad och mottagningsberedd. Trosskompaniets fordon rullar in på överlämningsplatsen och överlämning av förnödenheter påbörjas. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Tre soldater står och pratar.
Kokgruppen lagade både lunch och middag under dagen. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Soldater sitter och planerar i ett tält.
Stabstroppen har följt konvojerna som varit ute under dagen och löst uppgifter. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten

Elfte logistikkompaniet är ett stort kompani både personellt och materiellt.

− Detta är för att vi är dimensionerade för att kunna understödja Nordic battlegroup 15 (NBG 15) vid en eventuell insats. Nuvarande organisation kräver stor samordning och koordinering av plutonerna för att lösa en understödsuppgift som vi gjort under dessa dagar. Exempelvis så har eskortplutonen eskorterat en konvoj med delar ur underhållstransportpluton och stabstroppen. Konvojen har överlämnat förnödenheter till 42:a mekaniserade bataljonen på överlämningsplats. Samtidigt har övriga delar på kompaniet varit upprättade och understött kompaniets verksamhet,säger kompanichefen major Niklas Pettersson.

Stabstroppen har bemannat stabsplats och följt upp de konvojer som varit ute och löst uppgifter. Trossplutonen har lagat mat vid koket, reparerat trasiga fordon och lämnat ut de beställningar av förnödenheter övriga kompaniet varit i behov av. Försörjningsplutonen har ersatt drivmedel vid en drivmedelsdepå i Göteborg samt packat och lastat förnödenheterna utifrån ett beställningsunderlag som 42:a mekaniserade bataljonen inkommit med. Kompaniets andra transportpluton har under dagarna genomfört utbildning i lastning av fordon, marsch och transport och inkörning på grupperingsplats.

− Detta har varit en förberedelse inför kommande övning om någon vecka samt inför höstens kommande större arméövning. Jag tycker att detta är ett bra exempel på en kostnadseffektiv övning utan övningsdygn för att med enkla medel få kompaniet att fokusera på vår huvuduppgift, att understödja andra förband med logistik, säger kompanichefen. Samtidigt har vi  fortfarande en och en halv månad kvar av vår beredskapstid i NBG 15 och dessa dagar har varit viktiga för att bibehålla vår kompetens som det beredskapsförband vi är, avslutar han.