Tydlig ledning under övning av Skånes försvar

71:a bataljonen genomförde stridsledningsövning

Regndroppar slår mot ett skärmtak på Björka övningsfält. Runt omkring står ett flertal pansarterrängbilar uppställda. I skydd under taket, runt en terrängskiss, står armétaktisk chef, chefen för Militärregion syd och chefen för 71:a bataljon tillsammans med kompani- och plutonchefer.

Ett kompani på väg till grupperingsplats under stridsledningsövning. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Chef P 7, Michael Nilsson, under ordergivning inför stridsledningsövning. Foto: Kalle Bendroth

Det är 71:a bataljonen som genomför en stridsledningsövning och ordergivningen är i full gång. Snart rullar pansarterrängbilarna en efter en ut på de skånska vägarna. Under veckan övas försvar mot luftlandsättning runt omkring Sturups flygplats samt försvar vid landstigning vid Trelleborgs och Ystads hamnar.

I scenariot har Hemvärnet varit först på plats för att hejda fiendens framryckningar. 71:a bataljonen försvarar i syfte att 2:a brigaden ska hinna mobilisera. Fokus under övningen är ledning, samband och förståelse för en större bild. armétaktisk chef, brigadgeneral Stefan Andersson följer noga övningen:

− Den här övningen visar hur man på ett enkelt och effektivt sätt kan öva stridsledning med taktik, stridsteknik, förbands- och funktionsledning och med befintligt sambands- och ledningssystem. Hela kedjan från bataljonschefen ner till en enskild eldledningsgruppchef övas. Det är viktigt att våra förband kan göra detta här och nu – och med befintliga resurser, säger Stefan Andersson. Han får medhåll av chefen för Militärregion syd, överste Michael Nilsson.

− Det är extra trevligt att vi idag kan visa upp alla nivåer från militärregionen till armétaktisk chef och ner på de som utför uppgifterna på bataljonsnivå. Precis de ledningsförhållanden som är om vi genomför en skarp insats, säger Michael Nilsson.

De flesta vagnarna på kompani och plutonsnivå närmar sig Ystad och trots att inte ett skott avlossas under övningen så råder febril verksamhet inne i pansarterrängbilarna där sambandssystemen går varma. På vägen söderut stannar vagnarna till i olika mindre samhällen och oftast är det många som av invånarna som nyfiket går fram för att ställa frågor, för att vinka eller tar fram sina mobiltelefoner för att ta en bild. Från plutonsvagnarna rapporteras de ”spelkort” som utgår från scenariot ut till kompani- och bataljonsledningen som bearbetar och ger order.

− Den här övningen syftar till att vi ska öva försvar av Sverige samt att bättre lära känna terrängen. Den här metoden att göra det på är mycket effektiv. Det handlar också om att etablera en normalbild att vi övar och kan försvara Sverige. Det är det som skattebetalarna betalar för, säger chefen för 71:a bataljon, överstelöjtnant Jonas Nilsson.

När dagen går mot sitt slut är det en nöjd armétaktisk chef som lämnar Skåne.

− För mig som armétaktisk chef har det varit en riktigt bra dag på jobbet. Att vara ute bland vår professionella personal och få ta del av deras entusiasm och kunnande ger mig stort förtroende för deras sätt att lösa uppgifter, avslutar Stefan Andersson.