Civilt försvar i regionalt perspektiv

”Glädjande och imponerande att se så många företrädare för samhällsviktiga funktioner” med de orden inledde länsöverdirektören Lisbeth Schultze den chefsworkshop som genomfördes i Göteborg under fredagen. Med ett scenario som innebär stora hot mot infrastrukturen i Göteborgsregionen träffades chefer från myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner för att fördjupa sig inom problemområdet och se utvecklingsbehov.

Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Chefsworkshopen var en del i den samverkansövning, Emerenita, som genomförs mellan 20 och 26 april. Målet med övningen är att upprätthålla och utveckla samhällets samlade förmåga att skydda samhällsviktig infrastruktur i Göteborgsregionen. Övningsmomenten har haft fokus på skydd av Göteborgs hamn och Landvetters flygplats.
– En förutsättning för Göteborgs hamn att växa och konkurrera är att säkerhetstänkandet är med, sa Magnus Kårestedt som är VD för Göteborgs hamn och som var en av deltagarna på workshopen.

Det var Länsstyrelsen, Föreningen för Göteborgs försvar och Försvarsmakten som bjöd in till dagen, där chefer och företrädare från många olika organisationer deltog. Ramen för diskussionerna var att det är fred i Sverige men det är en förhöjd hot och riskbild. Diskussionsledarna uppmanade deltagarna att ställa om tanken och fundera på vad det här läget skulle innebära för deras egen myndighet. Det fördes samtal och man reflekterade kring olika händelseförlopp. Målet var inte att hitta svaren där och då utan att upptäcka och fundera kring hur samverkan vid olika händelser kan se ut, hur man på bästa sätt hanterar samverkan på en regional nivå.

Utan att läget fred ändras så kan vissa beslut om ökad beredskap få stora konsekvenser och hela samhället påverkas. Det behövdes inte många inspel i scenariot under workshopen förrän en kaotisk bild tonade fram. Alla myndigheter fick börja fundera på prioriteringar. Hur man balanserar egna prioriteringar mot andras så att samhällets resurser används på bästa sätt. Det är viktiga frågor och var och en får med sig tankar hem på hur man bäst förbereder de prioriteringarna.

– Har vi en bra samverkansstruktur, flexibilitet och gemensamma övningar så har vi bra förutsättningar för att använda våra resurser på ett bra sätt när samhället utsätt för påfrestningar, sa Fredrik Ståhlberg, chef för Militärregion Väst när han tillsammans med Länsstyrelsen avslutade workshopen.

Efter workshopen gick alla deltagare ut för att se ett övningsmoment vid Landvetters flygplats. Hemvärnssoldater, poliser och skyddsvakter på flygplatsen löste gemensamt en uppgift och kunde avvärja ett hot mot flyget.