Simulerad träning för beredda

övning under beredskapen

Att stå i beredskap betyder på inget vis att man bara står och väntar. 71:a Core Batallion genomförde nyligen ledningsträningsövning.

General Bengt Andersson, Operational Commander, besökte 71.Core Batallion under övningen. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Ledningsvagn under övningen. En digital omgivning projiceras på skärmar runt omkring vagnen. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten

 - PK, QK, RK, QO, SP. Förbindelsen provas. Klart slut.

Tredje dagen under ledningsträningsövningen inleds.

71:a Core Batallion, Nordic Battlegroups största markstridsförband, har samlats i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning i Skövde. Precis som resterande delar av NBG har bataljonen stått i beredskap i två månader och fortsätter så fram till i sommar, redo att genomföra en insats för EU om det skulle begäras.

Förutom personal från Core Batallion finns även Nordic Battlegroups ledning på plats.

Trots att övningen hålls inomhus är arbetsplatserna där deltagarna i övningen befinner sig i mångt och mycket uppbyggda för att efterlikna de platser i vagnar eller tält där man arbetar i fält eller vid en insats. Allt för att träningen ska vara så likt en verksamhet med hela förbandet som möjligt.

I en av de ledningsvagnarna sitter bataljonschefen Jonas Nilsson och leder fördröjningsstrid.

 - Att öva ledning i en digital miljö gör att staben blir bättre på strids- och funktionsledning. Dessutom har vi nu getts möjligheten att öva med Force Head Quarter, som högre chef för stridsgruppen. Att kunna öva så här gör att plutonerna hemma samtidigt kan öva på de delar som de behöver. Och trots att vi står i beredskap måste vi öva kontinuerligt för att bibehålla och höja vår kompetens, säger Jonas Nilsson.

Runt omkring ledningsvagnen hänger filmdukar där det digitala scenariot visas. I rummet intill sitter företrädare för kompanier och funktionsplutoner uppradade vid sina datorskärmar. Ännu lite lägre bort, i den fasta ledningscentralen,TOC, hörs ett ständigt radioskval när rapporterna om fiendekontakt kommer in samtidigt som all logistik måste samordnas och kartor uppdateras för att kunna följa läget. Trots allt som händer samtidigt löser förbandet sin uppgift.

Det är mycket som ska fungera och tas hänsyn till i en så pass stor enhet som 71:a Core Batallion.

Och det ska fungera nu. Beredskapen för EU:s snabbinsatsstyrka är inledd och det är endast ett beslut från Bryssel som skiljer personalen från att vara hemma och träna, och en insats.

 - Man kan egentligen säga att vi alltid har beredskap, men nu har vi blivit utvalda att kunna bli insatta med kort varsel under de sex månader som vi står i EU:s beredskap. Vi har tränat länge för att nå dit vi är idag. Jag vet att det finns en vilja på alla nivåer i förbandet att få göra nytta där vi behövs. Vi är redo att åka, avslutar Jonas Nilsson.