En viktig pusselbit för det framtida försvaret

Försvarsmakten lämnar i dag svar till regeringen inför det fortsatta försvarsbeslutsarbetet. Överbefälhavaren konstaterar att Försvarsberedningens ambitionsnivå för militär förmåga inte nås med nuvarande ekonomiska planeringsförutsättningar.

Försvarsmaktens svar på planeringsanvisningar lämnas över till försvarsminister Peter Hultqvist av ÖB Sverker Göranson.
Försvarsmaktens svar på planeringsanvisningar lämnas över till försvarsminister Peter Hultqvist av ÖB Sverker Göranson.
Överbefälhavare Sverker Göranson lämnar över Försvarsmaktens svar till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Utgångspunkten för Försvarsmaktens underlag är den rapport som Försvarsberedningen lämnade i maj 2014. Den slog fast att säkerhetsläget har försämrats i Sveriges närområde och i de regioner som påverkar oss. Detta kombinerat med en långsiktig osäkerhet gör att det säkerhetspolitiska läget för Sverige är bekymmersamt.

− Enligt de planeringsanvisningar som myndigheten har fått kommer samtliga stridskrafter få en högre operativ effekt under den period som nästa försvarsbeslut gäller, jämfört med i dag. Det står dock klart att de ekonomiska förutsättningarna inte räcker för att nå upp till den ambitionsnivå som Försvarsberedningen föreslår, varken på kort och längre sikt, säger ÖB Sverker Göranson.

För att möta det rådande omvärldsläget väljer Försvarsmakten i det korta perspektivet att prioritera förbandsverksamheten för att skapa högre tillgänglighet och beredskap. Det handlar till exempel om att fylla upp krigsförband med personal, öka övningsverksamheten och anskaffa utrustning till den enskilde soldaten eller sjömannen. Samtidigt har stora materielinvesteringar skjutits på framtiden.

− Vi är måna om att fortsätta dialogen och resonemanget med regeringskansliet. Diskussionerna bör utgå från ett antal nivåhöjningar som vi föreslår om det ekonomiska utrymmet ökas, säger överbefälhavaren.