Funktionalitet på hög nivå

På bara fyra dagar skapade personalen i den multinationella brigadstaben ett fungerande förband. Under dessa dagar har cirka 80 officerare från sex olika länder organiserat sig, skapat fungerande arbetslag och producerat order för det egna förbandets arbete i Cold Response 2014. Nu några dygn senare leds verksamheten på ett professionellt sätt och rutinerna är etablerade.

Ställföreträdande brigadchefen för den multinationella brigaden, överste Kevin Oliver tillsammans med stabschefen överstelöjtnant Jerker Persson. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Insatsledaren från Storbritannien samtalar med medlemmar ur staben. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Sergeant Thor Hiis har arbetat som heltidsanställd i Försvarsmakten under åtta år. Han har fyra internationella tjänstgöringar bakom sig och han representerar en del av den erfarenhetsbank som ger oss möjlighet att samarbeta med andra pfp-länder och Nato. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– It's going great! säger både Steven Ramaga från den amerikanska Marinkåren och Vanessa Chamberland från de kanadensiska pansartrupperna.

– Det är min första erfarenhet av samarbete med andra nationer, fortsätter Vanessa. Det är ett mycket intressant tillfälle för mig att se hur andra nationer jobbar, att se och lära hur andra gör.

– Det här är väldigt bra träning, berättar den multinationella brigadens ställföreträdare överste Kevin Oliver. Friktioner förstås, främst inom sambandet, beroende på långa avstånd och olika radioutrustning. Till det kommer det mycket dåliga vädret som försvårar all verksamhet i området.

Normalt är han ställföreträdande chef för 3 Commando Brigade i Royal Marines från Storbritannien. Översten sammanfattar läget som mycket bra träning. Han konstaterar ändå att brigaden lyckas få det mesta att fungera och mycket har åstadkommits på kort tid. Avslutningsvis pekar han på vikten av att hans eget förband har och behåller en genuin vinterförmåga eftersom kunskaper av denna typ tar extremt lång tid att återskapa om den går förlorad.

Ur svenskt perspektiv

Jerker Persson är chef för staben i den multinationella brigaden. Han berättar att de flesta svenskar i staben har varit i Afghanistan. Alla har många års erfarenhet och att det är grunden till att staben kan fungera endast fyra dygn efter att den satts upp.

– Att delta i den här övningen innebär arméns bästa chans att få öva i ett mycket komplext sammanhang. Vi kan inte få detta någon annanstans. Stora förband i form av två brigader som står mot varandra i en miljö som är mycket krävande innebär stora möjligheter för träning av våra förband. Målet är att Sverige 2016 ska delta i Cold Response med en brigadstridsgrupp. Då kommer vi att kunna öva våra svenska enheter med våra metoder mot en kvalificerad motståndare.

Stabens hjärta

I stridsledningscentralen håller chefen för ledningslaget, Jörgen Degerlund, genomgång. Han ställer uppgifter och personalen arbetar i tysthet. Samtliga verkar veta exakt vad de håller på med. Platsen andas koncentration. Insatsledaren samtalar med en av stabsmedlemmarna om något som verkar vara högaktuellt. Stridsledningscentralen är stabens hjärta och det verkar klappa med full kraft.

Många år i försvaret

Hur upplever man då övningen lite längre ner i staben? Thor Hiis är sergeant. Han har arbetat i Försvarsmakten under åtta år och han har fyra insatser i utlandet bakom sig, tre i Kosovo och en i Afghanistan.

– Det funkar bra men självklart är det lite friktioner emellanåt, berättar han. Det finns ibland kulturella skillnader men jag ser inte att det är annorlunda än mina erfarenheter från att jobba i multinationell stab som jag har gjort i Kosovo.

Thor har jobbat länge i Försvarsmakten. Hur har han upplevt den tiden?

– Det har varit väldigt givande, säger han och fortsätter. Annars hade jag inte varit kvar. Tiden har varit givande, man träffar folk från andra länder. Spannet mellan ytterligheterna i upplevelser som att vara här i en multinationell stab till vardagslunken på regementet har gjort jobbet spännande.

Är då den multinationella brigaden situationens herre?

– Ja! svarar Thor och återgår till jobbet där kollegorna utstrålar professionalitet, attityd och interoperabilitet.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.