Kvinnor i fokus på Trängregementet

Förra veckan genomförde Trängregementet för första gången en regional nätverksträff för kvinnor anställda i Försvarsmakten.

Malin Ewerlöf var en av föreläsarna under dagen. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Intresset för dagen var stort, 130 kvinnor deltog.

- Vi är väldigt glada att intresset är så stort bland civilanställda, soldater och officerare, säger kapten Linda Plato, ställföreträdande chef vid Karlsborgs kompani.

Det var Trängregementets nätverk för officerare och anställda kvinnor (NOAK) och chefen för Trängregementet, överste Lennart Thomsen, som bjöd in försvarsmaktsanställda kvinnor (soldater, civila och yrkesofficerare) i Västra Götalandsregionen.
- Jag applåderar och understödjer alla aktiviteter för att kartlägga vilka åtgärder som gör vår arbetsplats mer attraktiv för kvinnor. Nätverksträffar är för det ändamålet starka och effektiva forum, säger Lennart Thomsen.

Under dagen berättade major Lotta Tiller, major Anna Hanses-Moback och överstelöjtnant Annika Löfgren-Lundqvist om sina kunskaper och erfarenheter i Försvarsmakten. Kapten Mette Wiström talade om systerskap i Försvarsmakten. Trängregementet bjöd även in Malin Ewerlöf, före detta elitlöpare, vars huvudbudskap var att hur upptagen man än är så måste man försöka hitta tid för sig själv och våga satsa.

Under dagen anordnades även en chefsföreläsning under temat behålla kvinnor i Försvarsmakten. Mikael Wallentin Åström arbetar på Högkvarteret med jämnställdhetsintegrering. Hans budskap var att det är viktigt att anställda i Försvarsmakten får rätt utrustning utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Han menade att det är en viktig faktor för att få personalen att stanna kvar.

Dagen avslutades med en middag på Trängregementet. Moderator kapten Linda Plato var mycket nöjd med dagen.

- Det handlar om att skapa ett bra arbetsklimat och ett nätverk som finns tillgängligt. Organisationen mår bra av mångfald, säger hon.