Logistikkompaniet fyller upp

Under hösten kompetensutvecklas personalen på elfte logistikkompaniet för att kunna lösa sin uppgift under Nordic Battlegroup 15. Ibland är det på ny materiel som skapar nya förmågor.

En gummicistern rymmer 30m3. Den gula kabeln ser till att samma spänning finns i hela anläggningen vilket motverkar att statisk elektricitet bildas. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Hela systemet är uppkopplat och tömmer en tankbil på diesel. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Två gummicisterner användes och fylldes med diesel under utbildningen. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Gummicistern fylld till ca 2/3. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
När anläggningen tas i bruk är det viktigt att se till att systemet inte läcker. En soldat kontrollerar inlastningen. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
Inlastningskoppling till gummicisternen är en 4tum camlock. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten
När man tömmer gummicisternen får man se till att allt drivmedel kommer ut annars blir cisternerna väldigt tunga att hantera. Foto: Karl O Andersson/Försvarsmakten

BFI FO (Bulk Fuel Installation avsett för fordonsdrivmedel) är ett sådant nytt materielsystem som ökar kompaniets förmåga att lagerhålla större mängder drivmedel. Systemet består av en pump avsedd att fylla eller tömma tankbilar eller andra drivmedelsfordon, gummicisterner att lagerhålla drivmedlet i och kringutrustning för att fylla cisterner eller drivmedelsutrustningar.

 -I cisternerna lagras och vårdas drivmedlet i väntan på att ett behov uppstår hos de förband vi understödjer. Då fyller vi på mindre drivmedelsutrustningar som tankcontainrar eller fordonsburen tankningsutrustning som transportplutonen på kompaniet kommer och hämtar och distribuerar ut till det förband som behöver drivmedelet. Man kan givetvis komma hit och fylla sin drivmedelsutrustning också, säger drivmedelsgruppchefen, Albin Hammarvall.

För att upprätta BFI krävs en del markarbeten för att få till rätt lutning på gummicisternerna samt att bygga invallningar så att om gummicisternen går sönder skall drivmedlet inte rinna ut.

- Invallningarna byggs också som ett brandskydd och skydd mot finkalibrig eld och granatsplitter. För detta krävs maskiner, och det står hanteringsgruppen för, säger Hammarvall.

Vatten som fiende

I systemet ingår även en filtervattenavskiljare som ser till att drivmedlet blir fritt från partiklar och vatten. Vatten är tyngre än diesel och i gränsen mellan diesel- och vattenfasen skapas gynnsamma förhållanden för bakteriell tillväxt, berättar Albin Hammarvall.

-Vatten är den största fienden för att drivmedlet skall hålla en god kvalité. Det viktigaste vi gör för att hålla en bra drivmedelskvalité är att dränera ut vatten som kan bildas via kondens i tankar eller cisterner, säger han.